ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โควิดโคราช วันนี้เพิ่ม 23 ราย รวมสะสม 218 ราย ปากช่องหนักสุด

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 17 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อแล้วรอบใหม่ 23 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 218 ราย

โควิดโคราช

พื้นที่ตรวจพบผู้ป่วยที่อำเภอปากช่อง 13 ราย อำเภอเมือง  5 ราย อำเภอสีคิ้ว 2 ราย อำเภอบ้านเหลื่อม  1 ราย อำเภอพระทองคำ  1 ราย และอำเภอครบุรี 1 ราย

ทั้งนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ 20 อำเภอ  โดยมีพื้นที่ใหม่ที่พบคือ อำเภอบ้านเหลื่อม 1 ราย และ อำเภอพระทองคำ 1 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทศพร โชคชัยผล