COVID-19

ยังไม่แผ่ว! วันนี้ ‘ชลบุรี’ เจอติดโควิด 99 ราย หนักสุด ‘อำเภอเมือง – บางละมุง’

ยังไม่แผ่ว! วันนี้ “ชลบุรี” เจอติดโควิดอีก 99 ราย หนักสุด “อำเภอเมือง – บางละมุง ป่วยสะสมระลอกใหม่ทะลุ 710 ราย

วันนี้ (14 เม.ย.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรีว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 99 ราย มีรายละเอียดดังนี้

โควิด-19 ชลบุรี วันนี้ 14 เม.ย.

1.เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 cluster Flintstone 5 ราย (ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 137 ราย)

2.ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอื่น ๆ รายละเอียดดังนี้

   2.1 Cetus พัทยา จำนวน 3 ราย

   2.2 Bone พัทยา จำนวน 1 ราย

   2.3 The Box 69 พัทยา จำนวน 3 ราย

   2.4 Garden 168 จำนวน 3 ราย

   2.5 Insomnia พัทยา จำนวน 1 คน

   2.6 Infinity ศรีราชา จำนวน 4 ราย

   2.7 Replay บางแสน จำนวน 3 ราย

   2.8 สถานบันเทิงในกรุงเทพฯ จำนวน 4 ราย

3.ผู้สัมผัสและบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 29 ราย

4.จากต่างจังหวัดเข้ามารักษาชลบุรี 2 ราย

   4.1 สมุทรปราการ จำนวน 1 ราย

   4.2 ระยอง จำนวน 1 ราย

5.อยู่ระหว่างสอบสวนโรค จำนวน 41 ราย ซึ่งช่วงเย็นวันนี้จะแจ้งให้ทราบสาเหตุ

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีมียอดผู้ป่วยโควิด-19 ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ช่วงเดือนเมษายน 2564 สะสมถึงวันนี้อยู่ที่ 710 ราย มากกว่าระลอกที่ 2 ซึ่งมียอดสะสมอยู่ที่ 658 ราย โดยการระบาดระลอกที่ 3 ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอบางละมุง

ในวันนี้จะมีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 342 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 984 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ)

ชลบุรี โควิด วันนี้ 14 เม.ย. 64

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชนทุกภาคส่วนในการควบคุมป้องกันโรค เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ร่วมวงสังสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สังสรรค์กับบุคคลที่ซึ่งมาจากจังหวัดที่มีการระบาดของโควิด-19 เคร่งครัดในมาตรการตามหลักเกณฑ์ กรณีมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป ขอความร่วมมือบุคคลที่ไปเที่ยวสถานบริการตามประกาศ หรือ สถานบริการใน กทม ปริมณฑล เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เพื่อเข้ารับการรักษา ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม