ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อย่าวางใจ! คนติดโควิด มีภูมิคุ้มกัน ยังเป็นได้อีก – แพร่เชื้อต่อได้

หมอธีระวัฒน์ เตือน คนมีภูมิคุ้มกัน ไม่ได้แสดงว่า ออกจาก bubble and seal ได้ โดยไม่แพร่เชื้อ เพราะยังเป็นใหม่ และแพร่เชื้อต่อได้อีก

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” ถึงการที่ผู้ติดเชื้อโควิด จนมีภูมิคุ้มกันว่า อย่าวางใจเพราะยังสามารถติดเชื้อได้ใหม่ และแพร่เชื้อได้ โดยเฉพาะใน bubble and seal โดยระบุว่า

โควิด ภูมิคุ้มกัน

“การตรวจเลือดว่ามีภูมิคุ้มกัน ไม่ใช่เป็นการแสดงว่า ออกจาก bubble and seal ได้ โดยไม่แพร่เชื้อ

การประสานงานกัน ระหว่างพื้นที่สมุทรสาคร กับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทย

โรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรสาคร bubble and seal ผล ยังมีการแพร่กันต่อได้

ตรวจครั้งแรกวันที่ 27 มกราคม 2,200 คน มีเชื้อ จาก แยงจมูก 300 คน ค้ดออก ที่เหลือ 1,900 คน ทำงานต่อ ที่โรงงาน

ตรวจหลังจากนั้น ครั้งที่ 1 : 14/2/64 มี เลือด บวก 283 และในจำนวนนี้ ยังปล่อยเชื้อได้ 148 คน

ตรวจครั้งที่ 2 : 5/3/64 มีเลือดบวก 538 ราย และเป็นคนที่เลือดบวก ทั้งครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง 230 ราย แสดงว่ามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่อีก

การที่เลือดเป็นบวก และมีภูมิคุ้มกัน จนกระทั่งถึงระดับมีภูมิที่ยับยั้งไวรัสได้ ไม่ได้หมายความว่า “ไม่มีเชื้อไวรัสออกมา” ทั้งนี้ โดยมีจำนวนมากที่ไม่สามารถเรียกว่าเป็น ซากเชื้อ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม