ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ไทยฉีด ‘วัคซีนโควิด’ เกือบ 3 หมื่นราย พบอาการไม่พึงประสงค์ 3,804 ราย

ไทยฉีด ‘วัคซีนโควิด’ แล้วเกือบ 30,000 ราย พบ 3,804 ราย มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด สธ.ส่งวัคซีนให้ครบ 13 จังหวัดเป้าหมายเบื้องต้น

เฟซบุ๊กเพจ “ไทยรู้สู้โควิด” โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น.) โดยระบุว่า

shutterstock 1859217856

การจัดส่งวัคซีนถึงหน่วยบริการเป้าหมาย วันที่ 3 มีนาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งวัคซีนให้แก่จังหวัดเป้าหมายเบื้องต้นครบทั้ง 13 จังหวัด

ระยะที่ 1 รอบแรก เป็นจำนวนวัคซีนรวม 116,520 โดส (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) และได้วางแผนการจัดส่งเพิ่มเติมให้กับพื้นกรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19

 • ผู้ได้รับวัคซีนรายใหม่ จำนวน 2,404 ราย
 • ผู้ได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน จำนวนทั้งหมด 29,900 ราย

ผลการเฝ้าระวังเหตุการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน

มีรายงานผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน จำนวน 2,380 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด) โดยในวันนี้มีรายใหม่เพิ่ม 1,424 ราย

อาการที่พบ

 • อาเจียน 618 ครั้ง (ร้อยละ 17)
 • ปวดเมื่อยเนื้อตัว 494 ครั้ง (ร้อยละ 14)
 • มีอาการอักเสบบริเวณที่ฉีด 476 ครั้ง (ร้อยละ 13)
 • ไข้ 410 ครั้ง (ร้อยละ 11)
 • ปวดศีรษะ 340 ครั้ง (ร้อยละ 9)
 • ท้องเสีย 322 ครั้ง (ร้อยละ 9)
 • ผื่น 266 ราย (ร้อยละ 6)
 • เหนื่อย 255 ครั้ง (ร้อยละ 6)
 • คลื่นไส้ 134 ครั้ง (ร้อยละ 4)
 • อื่น ๆ 356 ครั้ง (ร้อยละ 10)

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม