COVID-19

เช็คเลย! โควิดวันนี้ พบที่จังหวัดไหนบ้าง ‘สมุทรสาคร-ปทุมธานี’ 2 จังหวัดยังน่าห่วง


ข้อมูลของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2569 ถึงเวลา 11.00 น. วันนี้ (5 มี.ค.) จังหวัดที่มีผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ที่ 63 จังหวัด 

ภาคเหนือ : พบการระบาดรอบใหม่ใน 8 จังหวัด ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ยอดสะสมผู้ติดเชื้อที่ 42 คน

ภาคกลาง : พบการระบาดรอบใหม่ใน 19 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 64 คน ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 18,997 คน

ภาคตะวันออก : พบการระบาดรอบใหม่ใน 7 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้  1 คน ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 1,536 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พบการระบาดรอบใหม่ใน 14 จังหวัด ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 77 คน

ภาคตะวันตก : พบการระบาดรอบใหม่ใน 5 จังหวัด ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 257 คน

ภาคใต้  : พบการระบาดรอบใหม่ใน 10 จังหวัด ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่  39 คน

รวมยอดติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ ในประเทศวันนี้ที่ 65 คน ยอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศที่ 20,948 คน

5marTH ระลอกล่าสุด แต่ละภาค 0

ข้อมูลของ ศบค. แสดงให้เห็นว่า ในวันนี้ มีสมุทรสาคร และปทุมธานี เป็น 2 จังหวัด ที่ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน โดยพบทั้งหมด 43 ราย โดยปทุมธานีพบ 8 ราย และสมุทรสาครพบ 38 ราย

ในช่วง 6 วันที่ผ่านมา พบการติดเชื้อใน 11 จังหวัด

  • ไม่พบการติดเชื้อเลย 14 จังหวัด
  • ไม่พบการมีติดเชื้อมากกว่า 28 วัน มี 40 จังหวัด
  • ไม่พบการติดเชื้อ 15-28 วัน มี 7 จังหวัด
  • ไม่พบการติดเชื้อ 7-14 วัน มี 8 จังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม