COVID-19

ไล่ล่าโควิดเข้มข้น ตั้ง ‘ศบค.มท. ส่วนหน้า’ กองหนุนผู้ว่าฯ จังหวัดระบาดหนัก


ตั้ง ศบค.มท. ส่วนหน้า เสริมทัพผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ควบคุมสูงสุด – พื้นที่ควบคุม สกัดกั้นโควิด-19 ลามหนัก เบื้องต้น 5 จังหวัด เน้นคนมีประสบการณ์ในพื้นที่

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธาน ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) และ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย หรือ ตั้ง ศบค.มท. ส่วนหน้า ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่ควบคุม

ตั้ง ศบค.มท. ส่วนหน้า

ทั้งนี้ ศบค.มท. ส่วนหน้า ทำหน้าที่สนับสนุน กำกับ และประสานการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ว่าราชการจังหวัด และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดใน “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” และ “พื้นที่ควบคุม” ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ ที่อาจถูกกำหนดเป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” และ “พื้นที่ควบคุม”

สืบเนื่องจาก สถานการณ์การระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และมีการแพร่กระจาย ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้น และจำเป็นต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์การแพร่ระบาด ในพื้นที่ติดต่อ หรือพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด

สำหรับ ศบค.มท. ส่วนหน้า จะมี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติหน้าที่, นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยรองอธิบดี จากทุกกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ ยังมี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเลขานุการร่วม

12

ที่สำคัญคือ องค์ประกอบใน ศบค.มท. ส่วนหน้า จะเน้นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งในพื้นที่ และมีความคุ้นเคย ในเชิงพื้นที่ เข้าใจกลไกระบบการทำงาน และงานมวลชนในพื้นที่ เป็นอย่างดี อาทิ นายสมคิด จันทมฤก เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงนายพิริยะ ฉันทดิลก เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนายวุฒิพงษ์ เคยดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร มาก่อน

พร้อมกันนี้ มีคำสั่งโยกย้าย นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอนครชัยศรี มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เนื่องจาก เคยดำรงตำแหน่ง ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร

การจัดตั้ง ศบค.มท. ส่วนหน้า และการแต่งตั้งข้าราชการในครั้งนี้ เป็นการเสริมกำลัง และสนับสนุน การบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในพื้นที่

พร้อมกันนี้ ยังให้การสนับสนุน การปฏิบัติงาน ตามมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดตั้ง ศบค.มท. ส่วนหน้า ยังมีภารกิจสำคัญอีกอย่างคือ การสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบัน เริ่มเกิดปัญหาต่อต้าน เนื่องจากหวั่นเกรงการแพร่ระบาด เช่นกรณี การตั้งโรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่โดนประชาชนในพื้นที่ รวมตัวต่อต้าน เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม