COVID-19

หวาดโควิด-19 มาเลเซีย ศบค.มท. สั่งผู้ว่าฯ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สกัดเข้ม

ศบค.มท. เน้นย้ำผู้ว่าฯ 4 จังหวัดชายแดนมาเลเซีย เพิ่มความเข้มงวด สกัดกั้นโควิด-19 หลังพบแนวโน้มผู้ติดเชื้อในมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการ และประกาศกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านประเทศมาเลเซีย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา กำชับเข้มงวด และสั่งการนายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเคร่งครัด

คำสั่ง side

นอกจากนี้ ได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวด ในการเฝ้าระวังป้องกัน มิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศ ของบุคคลจากประเทศมาเลเซีย อย่างผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน

ทั้งนี้ หากพบการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฏหมาย ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรการป้องกันโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และหากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านจุดผ่านแดน ด้านประเทศมาเลเซีย ให้รายงานสถานการณ์ และจำนวนผู้ติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่สัมผัสกับบุคคลดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศมาเลเซีย ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย กำชับเข้มงวดจังหวัดชายแดนด้านประเทศมาเลเซีย ในการเฝ้าระวัง บุคคลที่เดินทางเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ในช่วงเวลานี้

คำสั่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม