ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ.เตรียมพร้อม!จัดระบบรับ นักท่องเที่ยวระยะยาว 270 วัน

จัดระบบรับ นักท่องเที่ยวระยะยาว 270 วัน สธ. วางเงื่อนไขกักกัน 14 วัน เน้นสร้างความปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 มุ่งนักท่องเที่ยวคุณภาพ นักธุรกิจ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่าได้เตรียมความพร้อม สถานที่กักตัว ทั้ง State Quarantine, Alternative State Quarantine และ Alternative Hospital Quarantine และ จัดระบบรับ นักท่องเที่ยวระยะยาว 270 วัน

จัดระบบรับ นักท่องเที่ยวระยะยาว

ทั้งนี้ หลังจากประเทศไทย ควบคุมโรคโควิด-19 ได้ดี จึงมีการผ่อนคลาย ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศ มีการตั้งสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) และสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine)

นอกจากนี้ เมื่อรัฐบาลเห็นชอบ Medical and Wellness Program จึงมีการดำเนินการ ตั้งสถานกักกันโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) รองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามารักษาในประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม

พร้อมกันนี้ ได้จัดมาตรการกักกัน 14 วัน ตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง มีระบบการส่งตัวผู้ป่วยที่ปลอดภัย แยกจากประชาชนทั่วไป เข้าสู่ห้องความดันลบ

ขณะเดียวกัน ยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งสถานกักกัน ในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) รองรับการนำชาวต่างชาติที่สุขภาพแข็งแรงและปลอดเชื้อโควิด-19 เข้ามาใช้บริการ กิจการสปาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยืนยันว่า ระบบที่ดำเนินการ มีความปลอดภัย

สธ. 4

นายแพทย์ธเรศกล่าวต่อว่า จากข้อมูลถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 มีผู้ป่วยชาวต่างชาติ เดินทางมารักษา จำนวน 568 ราย เป็นผู้ป่วย 321 ราย และผู้ติดตาม 247 ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพียง 5 ราย เป็นผู้ป่วย 2 ราย และผู้ติดตาม 3 ราย อยู่ระหว่างการขออนุมัติ 1,629 ราย อนุมัติแล้ว 878 ราย สามารถสร้างรายได้ 25.4 ล้านบาท

รายได้ดังกล่าว มาจากการเปิดระบบ ให้ผู้ป่วยและญาติ ได้ซื้อสินค้า และเรียนออนไลน์ แต่หากเข้ามารักษาทั้งหมดตามที่ขออนุมัติ ประมาณการสร้างรายได้ 141.2 ล้านบาท เมื่อรวมกับ การเปิดสถานกักกันในกิจการสุขภาพ และการท่องเที่ยวหลังกักตัวครบ 14 วัน ประมาณการรายได้ไม่ต่ำกว่า 605 ล้านบาท

กรณีคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa : STV) เข้ามาพำนักในไทย 270 วัน หรือสามารถต่อวีซ่า 90 วันได้อีก 2 ครั้ง คุณสมบัติของผู้ที่จะเดินทางมา จะต้องเป็นการมาพำนักระยะยาว (Long Stay)

ที่สำคัญคือ ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และตกลงยินยอมกักตัว ในห้องพัก 14 วันใน Alternative State Quarantine หรือ Alternative Local Quarantine ดังนั้น ผู้เข้ามา จึงเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ บางส่วนเป็นนักธุรกิจ ที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

742394

ด้านนายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ จะเริ่มจากผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาต ตามมาตรการป้องกันโรคที่ ศบค.กำหนด โดยเน้นจากประเทศเสี่ยงต่ำ

นอกจากนี้ จะเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ และนักธุรกิจ ที่มากระตุ้นรายได้ในประเทศ ตัวอย่างเช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล คงไว้อย่างน้อย 1 ปี หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การพำนักในประเทศได้ด้วย

ส่วนการจัดระบบรองรับ เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในช่วงก่อนเดินทาง ผู้เดินทางต้องมี Fit to fly, ผลตรวจปลอดโควิด-19 ใน 72 ชั่วโมง, มีกรมธรรม์ 1 แสนเหรียญสหรัฐ เพื่อหากติดเชื้อจะไม่เป็นการเพิ่มภาระภาครัฐในการบริการคนไทย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนของประเทศต้นทาง

เมื่อเดินทางมาถึง เข้าสู่ระบบการกักตัวที่ปลอดภัย ,ดำเนินการตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง, มีการใช้แอปพลิเคชันในการติดตามตัว

อย่างไรก็ตาม การมาอยู่ระยะยาว 270 วัน จะมีการหารือว่า ต้องนับรวมช่วงกักตัว 14 วันด้วยหรือไม่ แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงเข้าที่ชุมชน และหากคนไทยยังร่วมกันคงมาตรการป้องกันโรคก็จะยิ่งเพิ่มความปลอดภัย

พร้อมกันนี้ ต้องมีการอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรการ จัดระบบกำกับติดตามการปฏิบัติตัว ป้องกันโรคโควิด-19 สื่อสารให้ประชาชน และชุมชนเข้าใจ

“หากมีผู้เดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มช่องทางเข้าออก เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ และสถานที่กักกันทั้ง ASQ และ ALQ ให้เพียงพอ”นายแพทย์จักรรัฐ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม