COVID-19

ฉุดไม่อยู่! โควิด-19 แพร่กระจาย 60 จังหวัดทั่วทุกภาค

ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 136 ราย ยอดรวมสะสม 1,524 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 9 ราย กลับบ้าน 16 ราย สรุปมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 127 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,388 ราย

P01 011

จากตัวเลขที่ปรากฎว่าทั้งผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยสะสมและผู้เสียชีวิตมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกวัน โดยผู้ป่วยรายใหม่ 136 ราย กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด มากสุดอยู่ในกรุงเทพฯ 80 ราย รองลงมาจังหวัดเชียงใหม่ 9 ราย สมุทรปราการ 7 ราย ภูเก็ต 6 ราย ชลบุรี และนครสวรรค์จังหวัดละ 3 ราย เป็นต้น

ยังพบผู้ป่วยรายใหม่อยู่ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ ทั้งรถแท็กซี่ , รถเมล์, รถบัส, รถตู้, รถไฟฟ้า, เรือ, เครื่องบิน ต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ คนขับ ผู้โดยสาร พนักงานอื่นๆ

กราฟฟิก111

โดยผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 พบมี การแพร่กระจายไปถึง 60 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศแล้ว โดย จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้อ    โควิด-19

ภาคกลาง มีผู้ติดเชื้อรวมสูงถึง 909 ราย กรุงเทพฯมีถึง 721 ราย รองลงมา นนทบุรี 73 ราย สมุทรปราการ 41 ราย ปทุมธานี 15 ราย แต่ละจังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ภาคใต้ มีผู้ติดเชื้อรวม 189 ราย โดยจังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 49 ราย รองลงมายะลา 42 ราย และปัตตานี 33 ราย

ภาคอีสาน มีผู้ติดเชื้อรวม 73 ราย จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ติดเชื้อมากสุด 12 ราย นครราชสีมา 11 ราย บุรีรัมย์ 10 ราย

ภาคตะวันออก มีผู้ติดเชื้อรวม 59 ราย จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อมากสุด 39 ราย รองลงมาฉะเชิงเทรา 7 ราย

ภาคเหนือ มีผู้ติดเชื้อรวม 36 ราย จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อมากสุด 21 ราย รองลงมา เชียงรายและแม่ฮ่องสอนจังหวัดละ 4 ราย

 

report02

report03

 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight