Horoscope

สายมูต้องมา! ‘หมอช้าง’ เปิดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ อยากรวย อยากปัง เช็คเลย

สายมูต้องมา! “หมอช้าง” ทศพร ศรีตุลา เปิดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ อยากรวย อยากเฮง อยากปัง มาเลย

“หมอช้าง” ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา แจกคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เสริมเฮง เสริมปัง ดังนี้

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน
ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุงขัง อะหัง สุคะโต
นะโม พุทธายะ ท้าวสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา
ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ
พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ขอบคุณเพจ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK