ดูหนังออนไลน์
Entertainment

แห่จับตา! GMM จับมือ YG ร่วมทุน 200 ล้านบาท ก่อตั้งบริษัท ‘YGMM’

สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงไทยและเคป็อปเป็นอย่างมาก สำหรับข่าวการร่วมมือของ 2 ค่ายเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ยักษ์ใหญ่ ระหว่าง GMM Grammy บริษัทบันเทิงขนาดใหญ่ของไทย และ YG Entertainment บริษัทบันเทิงชั้นนำของเกาหลี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทาง GMM Grammy ได้ออกเอกสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบอย่างเป็นทางการ เรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับทางค่ายเพลง YG Entertainment ภายใต้ชื่อว่า “YGMM” หรือ “บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จํากัด” ด้วยมูลค่าทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดย GMM Grammy มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 51% ในขณะที่ YG Entertainment ถือหุ้น 49%

batch 341 2

โดยเอกสารดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” , “GRAMMY” ขอแจ้งเรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (“Joint Venture “”JV”) ระหว่าง บริษัทฯ กับ วายจีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ อิงค์ (“YG Entertainment Inc.” ‘”YG”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศิลปินไอดอล โดย YG เป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเกาหลี (Korea Exchange: KRX) มูลค่าทุนจดทะเบียนในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว มีจำนวน 200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด

วัตถุประสงค์ของบริษัท : ประกอบกิจการธุรกิจด้านบันเทิงทุกชนิดและให้คำปรึกษา เช่น จัดคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่าง ๆ

วันที่จดทะเบียน : 8 เมษายน 2564

ทุนจดทะเบียน : 200,000, 000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนชำระแล้ว : 100,050,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50.025 บาท

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น

1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น 1,019,997 สัดส่วน 51%

2. วายจีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ อิงค์ จำนวนหุ้น 980,000 สัดส่วน 49%

3. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม จำนวนหุ้น 1 สัดส่วน 0%

4. นายภาวิต จิตรกร จำนวนหุ้น 1 สัดส่วน 0%

5. นางกนกพร สาณะวัฒนา จำนวนหุ้น 1 สัดส่วน 0%

รวม จำนวนหุ้น 2,000,000 สัดส่วน 100%

รายชื่อกรรมการบริษัท : คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน โดยจะได้รับการเสนอชื่อจากบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน และจาก YG จำนวน 3 ท่าน ตามลำดับ ได้แก่

1. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม

2. นายภาวิต จิตรกร

3. นางกนกพร สาณะวัฒนา

4. นายกา จองฮยอน

5. นายลี จูยอง

6. นางสาวคิม จียุน

 batch 342

อ่านข่าวเพิ่มเติม