Entertainment

ยินดีด้วยจ้า! เปิดลิสต์เหล่าดาราคนดัง คว้าใบปริญญาส่งท้ายปี 2563


ขอแสดงความยินดีกับเหล่าดาราคนดังที่สำเร็จการศึกษาและขึ้นแท่นเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ป้ายแดงทุกคนด้วยนะคะ โดยวันนี้เราก็จะพาไปส่องเหล่าดาราคนดังที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2563 นี้กัน นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตใหม่ทุกคนด้วยนะคะ จะมีใครกันบ้างนั้น ตามมาส่องกันได้เลย!

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง1

โบว์-เมลดา สุศรี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง2

แพรวา-ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง3

ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง4

เบลล์-เขมิศรา พลเดช สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษา

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง5

ตงตง-กฤษกร กนกธร (ตงตง เดอะสตาร์) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง6

ปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรม มหาลัยวิทยาลัยกรุงเทพ

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง7

แบงค์-ธิติ มหาโยธารักษ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง8

มาสุ จรรยางค์ดีกุล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยนานาชาติ สาขา Business English มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง9

ออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาการจัดการกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง10

ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง11

เก้า-จิรายุ ละอองมณี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

บัณฑิตใหม่ป้ายแดง12

ดร.เอ๊ะ อิศริยา สายสนั่น จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม