Lifestyle

ตรวจหวยที่นี่!! ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ตรวจหวยที่นี่!! ประกาศผล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท ได้แก่ 292972 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ 45

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

292972

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

45

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

193     620

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

723     978

สลากกินแบ่งรัฐบาล

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

830707     124848     702393     656917     731422

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

047586       111294       207831       240372       571494

599444       634074       726710       842774       855177

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

006048    020925    027436    048528    067688   

076362    085454    105316    110194    124263   

125789    137289    197921    204961    207420   

283709    299036    362244    378965    416535   

449216    522964    526180    527799    530000   

565325    569724    576016    602448    632833   

635535    641913    642181    644918    656206   

697733    725316    727472    761737    763319

812789    865643    880066    896004    899781   

900781    926246    926442    986326    995773

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

002418       014635       019482       023106       029959      

032207       049645       070657       073993       102644

111867       114950       146173       153100       170625

179463       194798       200399       210577       217829

225056       243232       249505       251110       252405      

254602       272894       282634       301394       312210      

313126       315471       315799       331045       359552

361921       397615       412070       414407       416628

419119       433922       457219       457787       473267

475979       479140       484708       495678       508414      

508992       516016       518335       530110       531183

558477       568874       580111       597180       602823      

620608       636976       642906       648209       677358      

690455       711487       726020       736101       741902      

752411       773402       773824       794429       813350      

815824       821240       821392       833115       838698      

846016       860480       865864       870396       876118      

880579       883729       918862       919990       924799      

935053       939749       942313       953195       954252      

955367       967850       977166       978357       998901

ตรวจหวย ที่นี่ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของผล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2564 อีกครั้ง ที่เว็บไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK