Lifestyle

ตรวจหวยที่นี่!! ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 พ.ค. 64

ตรวจหวย ที่นี่!! ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท ได้แก่ 684579  รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ 14

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

684579

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

14

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

615  843

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

276  970

Lotery02 01 0116

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

029555  030705  252537  397364  673800

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

039048  218742  355222  381159  520561 

624502  736653  740510  844801  868797

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

003760  040531  089444  183835  199443

214351 222646  250992  256717  260332

261130  262458  300665  305521  331568 

340311  367050  412734  419473  422433 

478298  479718  484562  526700  532431

569087  580927  590912  635067  651151

712396  714496  719644  720674  757428 

775085  796486  819365  831164  880914 

887714  901864  915503  932207  947316 

953661  957524  979021 988738  992429

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

000125  018171  024950  045442  057981 

097117  098803  114790  120564  131742 

132294  132789  169838  178823  188976 

194720  220155  229945  231943  236745 

238226  243510  243724  251970  262303 

267529  270377  273451  274813  281162 

294072  296868  306208  307696  307771 

313162  313314  321781  322047  333912 

338269  339454  342399  343811  366485 

373876  381929  401716  420009  450295 

458052  467694  470548  492229  494665 

498796  512198  521370  524950  532509 

556039  566721  572547  595269  599484 

644985  645915  648233  656746  668675 

686042  698855  706900  716015  720643 

730325  748629  757923  765262  777455 

794646  811666  816269  817669  834010 

845157  885758  889481  904626  908140 

913555  933375  949488  961360  967097 

971506  983827  991315  993184  998229

ตรวจหวย ที่นี่ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 อีกครั้ง ที่เว็บไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม