Lifestyle

เดือนนี้มีวันหยุดพิเศษนะ!! เปิดวันหยุดโค้งสุดท้ายปี 2563 ก่อนวางแผนเที่ยว

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนนี้มีวันหยุดพิเศษ หลังรัฐบาลประกาศหยุดยาวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เช็ควันหยุดโค้งสุดท้ายของปีที่นี่ได้เลย!

เตรียมพร้อมวันหยุดโค้งสุดท้ายของปี 2563 #TheBangkokInsight รวบรวม วันหยุด 2563 ช่วงเดือน “พฤศจิกายน – ธันวาคม” หลังรัฐบาลประกาศให้หยุดยาวต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้ออกไปเดินทางท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี

เนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องประสบภาวะวิกฤติ “โควิด” ทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ “ท่องเที่ยว” รัฐบาล พยายามงัดมาตรการเพื่อหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในประเทศอีกครั้ง อย่างมาตรการ เราเที่ยวด้วยกัน แต่ดูจะไม่ปังตามที่ใจหวัง จนล่าสุดต้องงัดแผนเด็ด คือ การประกาศให้เป็น “วันหยุดราชการ” เพื่อให้จับมือกันออกไปเที่ยวไทย

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบประกาศวันหยุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนออกไปท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง รวมวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ คือ วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ หากนับช่วงเวลาที่เหลืออีก 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 จะมี วันหยุด 2563 ทั้งหมดกี่วัน วันไหนบ้าง และมีวันหยุดยาวนอกจากที่รัฐบาลประกาศให้เป็น “วันหยุดราชการพิเศษ” อีกกี่วัน เช็คที่นี่เลย!

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563

 • วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดพิเศษ
 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดพิเศษ
 • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

ทำให้ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 จะมีวันหยุดยาว 4 วัน พฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 19 – 20 – 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งหมด 4 วัน ตามมติ ครม. วันที่ 22 กันยายน 2563

 • วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563

วันหยุดเดือนธันวาคม 2563

 • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 : วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 : วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ มติ ครม.ย้ายจากวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มาเป็นวันนี้แทน เพื่อให้เป็นวันหยุดยาว 
 • วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ

ส่งผลให้เดือนธันวาคมมีวันหยุดยาว 4 วัน ได้แก่ พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ที่ 10 – 11 – 12 – 13 ธันวาคม 2563

 • วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 : วันสิ้นปี

ทำให้เดือนธันวาคม 2563 มีวันหยุดยาวทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งแรกคือช่วงวันหยุดรัฐธรรมนูญ 10 – 13 ธันวาคม 2563 และอีกครั้งคือวันหยุด ปีใหม่ 31 ธันวาคม 2563 คาบเกี่ยวปี 2564

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563

อย่างไรก็ตาม สำหรับภาคเอกชนนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม หลังครม.มีมติ “วันหยุดราชการพิเศษ” นั้น โดย ธปท. เห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการตามปกติในวันที่ 19 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และคงวันหยุด​ชดเชยวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงิน ที่ได้ตกลงชำระราคา หรือจัดสรรเงินตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้าแล้ว

อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ธปท. เห็นสมควร ให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK