Lifestyle

ปอดแห่งใหม่! กทม. เปิดให้บริการ ‘สวนปทุมวนานุรักษ์’ 20 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป

ปอดแห่งใหม่! กทม. เปิดให้บริการ “สวนปทุมวนานุรักษ์” 20 พ.ค. นี้ ทดลองเปิดบางส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ก่อนเปิดเป็นทางการทั้งหมด 27 ไร่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดให้บริการ “สวนปทุมวนานุรักษ์” เขตปทุมวัน อย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยช่วงแรกจะเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

สวนปทุมวนานุรักษ์

พื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพ

สำหรับการเปิดให้บริการสวน ปทุมวนานุรักษ์อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพ ขนาดประมาณ 27 ไร่ ประกอบด้วย สวนหย่อม สวนป่า บึงรับน้ำ และลานกิจกรรม

ในเบื้องต้นได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทดลองใช้ในบริเวณพื้นที่สวนหย่อม (ส่วนที่ติดกับถนนราชดำริ) สำหรับเป็นพื้นที่นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเที่ยว และออกกำลังกาย

สวนปทุมวนานุรักษ์

ชวนประชาชนทดลองใช้ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบทอดเจตนารมณ์การสร้างสวน จึงเข้ามามีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ รวมทั้งอาสาสมัครจากภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงสวนให้เรียบร้อยเหมาะสมกับการเปิดอย่างไม่เป็นทางการ

สวนปทุมวนานุรักษ์

ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทดลองใช้บริการสวน ปทุมวนานุรักษ์ โดยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร หรือส่งมายังอีเมล [email protected] โดยความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์จากประชาชนผู้มาใช้บริการ  จะนำไปปรับปรุงการให้บริการและพัฒนางานส่วนที่เหลือ สำหรับการเปิดสวน ปทุมวนานุรักษ์อย่างเป็นทางการต่อไป

347124029 1903491553362942 7765581034811689484 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo