Environmental Sustainability

‘บิ๊กป้อม’ ประธาน MOU สร้าง ‘สวนป่าเบญจกิติ’ ใจกลางกรุงเทพฯ เนื้อที่ 320 ไร่


“บิ๊กป้อม” ประธาน MOU สร้างสวนป่า”เบญจกิติ” เฉลิมพระเกียรติฯ ใจกลางกรุงเทพฯ เนื้อที่ 320 ไร่ มุ่งส่งเสริม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เพื่อคนกรุงเทพฯ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ระหว่าง กรมธนารักษ์กับกองทัพบก ณ สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ประวิตร262

พล.อ.ประวิตร รับฟังล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”ระยะที่ 2-3 จาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”

โดยสวนป่า “เบญจกิติ” มีที่ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ภายหลังโรงงานยาสูบได้ย้ายออกจากบริเวณสวนป่า “เบญจกิติ” และส่งมอบที่ราชพัสดุ ขนาดพื้นที่กว่า 259 ไร่ โดยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จเปิดสวนน้ำ”เบญจกิติ” มีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่  ได้ทำการก่อสร้างเป็นระยะที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อปี 2559 โดยได้ส่งมอบให้กทม.เป็นผู้ดูแลเรียบร้อยแล้ว สำหรับระยะที่ 2-3 (เนื้อที่ 259 ไร่) คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ดำเนินการจัดสร้างสวนป่าต่อเนื่อง ซึ่งให้รวมการออกแบบสวนป่า การรื้อถอนและการจัดสร้างสวนป่าโดยมอบให้กองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะๆที่ 1 ช่วง 8 เดือนแรก จะดำเนินการในส่วนงานสวน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 ระยะที่ 2 ดำเนินการในส่วนงานสวนที่เหลือ งานปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นอาคารกีฬา และอาคารพิพิธภัณฑ์ให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประวิตร26

จากนั้น พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”ระยะที่ 2-3 ระหว่าง กรมธนารักษ์ โดยมีอธิบดีกรมธนารักษ์ กับกองทัพบกโดยมีผู้บัญชาการทหารบก ร่วมลงนาม และได้กล่าวมอบนโยบายการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” มีใจความที่สำคัญตอนหนึ่งว่าในการจัดสร้างครั้งนี้มีแนวคิดในการออกแบบ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จฯ พระพันปีหลวง ในเรื่องป่าและน้ำ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นทำมาโดยตลอด ซึ่งพระองค์ท่าน มีพระราชเสาวนีย์ไว้ เมื่อปี 2525 ว่า“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวทรง สร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

ประวิตร264

พล.อ.ประวิตร ได้ขอให้กระทรวงการคลัง และกองทัพบก ร่วมกันจัดสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ใจกลางกรุงเทพฯให้ได้ ตามเป้าหมาย และกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศในพื้นที่กรุงเทพฯ สำคัญที่สุดคือเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จฯพระพันปีหลวง ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และจิตอาสา ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการที่ผ่านมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight