Digital Economy

เริ่มพรุ่งนี้! ตรวจสอบเบอร์ ‘โมบายแบงก์กิ้ง’ ที่ผูกกับ ‘บัญชีธนาคาร’

เริ่มพรุ่งนี้! สำนักงาน กสทช. แนะนำให้ประชาชน ตรวจสอบเบอร์ “โมบายแบงก์กิ้ง” ที่ผูกกับ “บัญชีธนาคาร” ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อสกัดกั้นซิมผีบัญชีม้า

ตั้งแต่วันพรุ่นี้ (27 พ.ค. 67) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มทำการตรวจคัดกรอง หากพบชื่อผู้ถือครองซิมการ์ดโมบายแบงก์กิ้งไม่ใช่เจ้าของบัญชีธนาคาร จะดำเนินการแจ้งเจ้าของบัญชี ให้ดำเนินการเปลี่ยนไปใช้เบอร์ซิมการ์ดที่ตนเป็นเจ้าของ หรือเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองเบอร์เป็นชื่อตน ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็น เช่น เปิดโมบายแบงก์กิ้งให้บุตรหลานที่เป็นเด็กเยาวชน หรือบิดามารดาผู้สูงวัย เป็นต้น แต่หากเจ้าของบัญชีไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง อาจพิจารณาระงับการใช้งานธนาคารออนไลน์ต่อไป

เริ่ม

สำหรับกรณีขอเปิดใช้โมบายแบงก์กิ้งรายใหม่ ธนาคารต้องตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีและเจ้าของเบอร์ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน มาตรการดังกล่าวสำนักงาน กสทช. มุ่งกำจัดซิมผีบัญชีม้าในระบบธนาคารออนไลน์ที่อยู่ในความครอบครองของมิจฉาชีพ โดยหากกำหนดให้เจ้าบัญชีธนาคารและเบอร์โมบายแบงก์กิ้งเป็นบุคคลคนเดียวกัน กลุ่มมิจฉาชีพจะทำงานได้ยากขึ้น ปัญหาเรื่องซิมผีบัญชีม้าก็จะหมดไปหรือลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo