CSR

‘กัลฟ์-ทันตะจุฬาฯ’ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ‘GULF Sparks Smiles’ ครั้งที่ 3 ส่งท้ายปี 65

กัลฟ์ จับมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles” ครั้งที่ 3  ส่งท้ายปี 2565 

​หลังจากที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ประจำปี 2565 ในพื้นที่ เขตบางขุนเทียน และเขตหนองจอก ก็ได้รับรอยยิ้ม และเสียงตอบรับที่ดีจากชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง

กัลฟ์

จนมาถึงการออกหน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบัง ณ วัดทิพพาวาส ซึ่งจะเป็นการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ครั้งสุดท้ายส่งท้ายปี ให้กับผู้ที่มาร่วมโครงการได้มาตรวจรักษาสุขภาพฟันฟรี รวมถึงได้รับความรู้จากทีมทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาสาสมัครจากกัลฟ์ ที่มาให้ความรู้เรื่องทันตสุขศึกษาเบื้องต้นกับประชาชน เพื่อจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพฟัน เพื่อนำไปปฏิบัติและบอกต่อกับคนอื่น ๆ ต่อไปได้ ช่วยให้เกิดการป้องกันโรคทางสุขภาพช่องปากอย่างยั่งยืน

​อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ รองคณบดี ฝ่ายกายภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ได้มาร่วมเป็นทันตแพทย์อาสาในโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กัลฟ์ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะตามมาในหลาย ๆ ด้านจากโครงการนี้

กัลฟ์

ด้านแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ ประชาชนจะได้รับการรักษาฟันอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญ และกระบวนการในการรักษาฟันตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ไปถึงตติยภูมิ เพราะปัญหาช่องปากมักจะเป็นเรื่องท้าย ๆ ที่คนให้ความสำคัญ เนื่องจากต้องกังวลกับเรื่องปากท้อง เรื่องเศรษฐกิจ เป็นต้น การมีโครงการดีๆ ที่ช่วยให้ประชาชนได้รักษาฟันฟรี ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดปัญหาโรคร้ายแรงที่เกิดจากสุขภาพช่องปากได้

​น.ส.นัทธมน บุญประกอบ นักเรียนชั้น ม.5 อาสาสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นจิตอาสาช่วยทันตแพทย์ในโครงการ GULF Sparks Smiles ที่เขตลาดกระบัง เป็นการเติมเต็มความฝันที่อยากจะเป็นหมอฟันมาก ๆ เพราะในวันนี้ได้มาเรียนรู้ในสนามจริง ได้รับประสบการณ์โดยตรง และได้ฝึกกับหมอที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาทำ

กัลฟ์

ต้องขอบคุณโครงการ ที่ให้โอกาสที่ดีมากในครั้งนี้ และในอนาคตหากได้เป็นหมอฟันอย่างที่ตั้งใจไว้ จะกลับมาออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อรักษาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอีกแน่นอน

​ความสำเร็จของโครงการ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ไม่ใช่เพียงการลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม แต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจ และมอบประสบการณ์ให้กับเยาวชนที่สนใจและอยากเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ในโครงการนี้อีกด้วย

กัลฟ์

สะท้อนถึงพันธกิจของกัลฟ์ภายใต้แนวคิด “Powering the Future Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

​สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลของโครงการอื่น ๆ จากกัลฟ์ได้ทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ Gulf SPARK

กัลฟ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo