CSR

‘หอการค้าไทย’ ให้กำลังใจ ‘บุคลากรแพทย์-จิตอาสา’ หน่วยฉีดวัคซีนไทยพาณิชย์


“หอการค้าไทย” ส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา ที่หน่วยความร่วมมือ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

นายอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ในโอกาส Roadshow  “ครัวหอการค้าไทย รวมใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร” นำอาหารกลางวันร่วมสมทบ และมอบของที่ระลึก

เป็นกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา “SCB ชวนกันทำดี” ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ หน่วยความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด-19  ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โดยมี นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม นางสาววรรณรัตน์ พันธุ์จันทร์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ และนายสมนึก ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Channel Strategy and Performance Management ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมต้อนรับ

S 7594147

อ่านข่าวเพิ่มเติม