CSR

‘ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์’ เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพ-การศึกษา

‘ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์’ นำจิตอาสาปรับปรุงห้องสมุด และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านเขาตะแคง จังหวัดลพบุรี จากแนวคิดที่ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติ ดังนั้นนอกจากที่จะได้รับการเรียนรู้จากห้องเรียนแล้ว การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้เด็กๆ รู้จักการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในอนาคต

“ห้องสมุด” เป็นแหล่งความรู้ใกล้ตัวที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ในปัจจุบันยังมีห้องสมุดจำนวนมาก ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และขาดแคลนหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ‘ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์’ จึงหันมาส่งเสริมการสร้างและปรับปรุงห้องสมุด

มอบป้ายห้องฝึกอาชีพ
มอบป้ายห้องฝึกอาชีพ

นางสาวอริสา กุลปิยะวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟุ้ดส์ จำกัด ผู้นำตลาดในการผลิตและจำหน่ายนมจากถั่วอัลมอนด์ระดับพรีเมียม แบรนด์ 137 ดีกรี กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน และเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน จึงได้จัดกิจกรรม “แชร์เพื่อน้อง 1 share เท่ากับ 1 บาท” เพื่อให้ครูและนักเรียนมีสถานที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนฝึกฝนทักษะวิชาชีพ

โดยเชิญชวนผู้สนใจร่วมกดแชร์ใน www.facebook.com/137degrees โดยทุกการกดแชร์กิจกรรมดังกล่าว บริษัทจะร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารห้องสมุดและห้องฝึกอาชีพโรงเรียนบ้านเขาตะแคง จังหวัดลพบุรี รวมถึงได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายหน่วยงาน เอื้อเฟื้อสถานที่ในการเป็นจุดวางกล่องรับบริจาคหนังสือ อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬา, ไปรษณีย์ไทย สาขาภาษีเจริญ, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เพชรเกษม, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด, ธนาคารธนชาต, โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, อาคาร ไทยซีซี ถนนสาทร, โครงการ เดอะ ทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ รัชดา-พระราม 3, สเตเดียม วัน, สตาร์วิว คอนโดมีเนียม, เดอโซน คอนโดมิเนียม,โครงการ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ ทั้ง 4 แห่ง คือ สุขุมวิท 77, พระราม9, รามคำแหง และร่มเกล้า

หนังสือที่ได้รับบริจาค
หนังสือที่ได้รับบริจาค

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจเกินคาดหมาย มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคหนังสือมากกว่า 5,000 เล่ม และบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ยังได้นำกลุ่มจิตอาสาไปร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน มอบอุปกรณ์กีฬาและผลิตภัณฑ์นม 137 ดีกรี รวมมูลค่ากว่า 122,000 บาท รวมถึงจัด กิจกรรมสันทนาการ ที่ให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีขึ้น

ห้องฝึกอาชีพ สอนตัดผม
ห้องฝึกอาชีพ สอนตัดผม

นางสาวมัลลิกา ปานคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะแคง กล่าวว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีนักเรียนรวม 95 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มุ่งหวังที่นักเรียนมีความรู้ในด้านวิชาการ ควบคู่กับทักษะนอกห้องเรียนในด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากโรงเรียนมีขนาดเล็ก ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ห้องสมุดจึงแทบเป็นแหล่งการเรียนรู้เดียว ที่นักเรียนจะสามารถเข้าถึงหนังสือเสริมความรู้นอกตำราเรียนได้ ดังนั้น อาคารห้องสมุดหลังใหม่และหนังสือที่ได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นเประโยชน์อย่างมาก รวมถึงจะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาชีพ เช่น การเกษตร ตัดผม ทำอาหาร ให้แก่นักเรียนและคนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

Avatar photo