CSR

‘ดาว ประเทศไทย’ รวมพลังอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรมในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาขยะ  มลพิษทางทะเลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ  จนหลายฝ่ายทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต

Photo1

เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Costal Cleanup  ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยานนั้น จังหวัดระยอง ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย (กนอ.) กลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง ตลอดจนอาสาสมัครในชุมชน รวมพลังจิตอาสา ทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาด  ดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายทะเลระยอง ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว

กิจกรรมภายในปีนี้ ใช้ชื่อว่า #PullingOurWeight ป็นแคมเปญการจัดการขยะพลาสติกประจำปี 2561  ส่วนหนึ่งของเป้าหมายความยั่งยืนของดาว บริษัทฯ สนับสนุนผู้นำอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วโลก และร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชากรโลก และยกระดับปัญหาขยะพลาสติกเป็นความท้าทายที่ทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขด้วยมาตรการที่ยั่งยืน

Photo3

ดาว เคมิคอล ซึ่งดำเนินงานภายใต้ปณิธานการพิทักษ์โลก ที่มุ่งหมายในการสร้างมาตรฐานเพื่อความยั่งยืนเพื่อให้โลกมีความปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ในฐานะพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล จึงได้รวมพลังพนักงานดาวอาสาทั่วโลกและครอบครัว จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

นอกจากนี้ ดาวใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อโลก ผลิตภัณฑ์ของดาวจะช่วยให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น เพราะดาววางแผนการจัดการกับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน

ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการขยะพลาสติก โดยเริ่มจากการแยกขยะในครัวเรือน ปัญหาขยะพลาสติกริมทะเลจะไม่เกิดขึ้น หากทุกคนเริ่มแก้ที่ต้นตอของปัญหา

“ดาวอยากเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ เปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรเดียว แต่ทุกหน่วยในสังคมต้องจับมือกัน สำหรับดาวเราได้ดำเนินกิจกรรม International Costal Cleanup มาเป็นเวลา 16 ปี ติดต่อกัน เราหวังว่าในทุก ๆ ปี จำนวนขยะพลาสติกจะลดลงอย่างต่อเนื่อง”

กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเล ซึ่งการจัดกิจกรรมในทุก ๆ ปี พบว่ามีอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และชายหาดทะเลระยองก็สะอาดขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด นับเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของอาสาสมัครทุกคนที่ได้แบ่งปันน้ำใจให้แก่ท้องทะเลระยอง

สำหรับปีนี้ พนักงานกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่กว่า 4,191 คน สามารถเก็บขยะได้กว่า 90,807 ชิ้น รวมน้ำหนักทั้งสิ้นกว่า 5,790 กิโลกรัม ตลอดระยะทางทั้งสิ้น 15.1 กิโลเมตร ณ บริเวณชายหาดแสงจันทร์-แหลมเจริญ และบริเวณหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง

ขยะที่เก็บได้ทั้งหมดจะถูกนำไปคัดแยกประเภท และนำส่งข้อมูลไปยังหน่วยอนุรักษ์ชายฝั่งสากลที่สหรัฐ เพื่อนำไปรวบรวมกับข้อมูลของประเทศอื่น ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาการลดปริมาณขยะ และสร้างจิตสำนึกการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณ ชายฝั่งของโลกอย่างยั่งยืน

เดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า คนเราควรบริโภคพลาสติกเท่าที่จำเป็น และรู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการจำเป็นต้องร่วมมือกัน เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ร่วมกันให้ความรู้กับชุมชน ดาวเองก็ได้พูดคุยกับชุมชนชาวประมงที่ระยองเกี่ยวกับการจัดการขยะในทะเล ปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้อง ไม่เพิ่มขยะและแป็นส่วนหนึ่งของการจัดการขยะเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโลกและชุมชนของเขาเอง

 

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight