CSR

สหพัฒน์ฯจับมือจีซี พัฒนาสิ่งทอจากขยะพลาสติก

SPI เซ็นสัญญา GC
พิธีลงนามความร่วมมือ SPI กับ GC

สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ลงนามเอ็มโอยูกับ พีทีที โกลบอล เคมิคอล พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในประเทศ ตั้งเป้าหมายยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทย ให้ทัดเทียมผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เปิดเผยว่า SPI ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้ผลิตปิโตรเคมีชั้นนำในกลุ่มปตท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทย ให้ทัดเทียมผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีระบบครบวงจร ทั้งยังสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน

SPI ให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจสิ่งทอ และเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตจากขยะพลาสติก เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ เพราะกระแสรักษ์โลกกำลังเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญ ขณะที่ GC นับเป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเคมี และมีการผลิตเม็ดพลาสติก ด้วยการใช้นวัตกรรมผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความร่วมมือกันในครั้งนี้ทำให้มั่นใจว่าจะก่อให้เกิดธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต และร่วมกันผลักดันศักยภาพธุรกิจไทย ให้มีความแข็งแกร่ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจสีเขียวมากขึ้น

นอกจากความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้ว ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังรวมไปถึงการขยายตลาด ทั้งในและต่างประเทศ และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคมด้วย

Avatar photo