CSR

‘กัลฟ์’ ร่วมจัดกิจกรรม ‘สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว ปี 2567’ ส่งพลังความสุขให้เยาวชนผู้พิการใบหน้า-กะโหลกศีรษะ

กัลฟ์ จับมือ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว ปี 2567” อาสาส่งพลังความสุขให้เยาวชนผู้พิการทางใบหน้า และกะโหลกศีรษะ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

​บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว ปี 2567 (Happy Family Day 2024) ให้กับเยาวชนผู้พิการทางใบหน้า และกะโหลกศีรษะ ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ฯ พร้อมกับครอบครัว ได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันกัลฟ์

ในปีนี้พนักงานจากกัลฟ์กว่า 30 คน ได้ร่วมเป็นอาสาสมัครพาเด็ก ๆ เปิดโลกการเรียนรู้ สร้างสรรค์จินตนาการ และสัมผัสกับสัตว์ต่าง ๆ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

​กิจกรรม สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว ปี 2567 (Happy Family Day 2024) เป็นหนึ่งในกิจกรรมของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร จึงมีผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจรักษาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ

กัลฟ์

ทางศูนย์ไม่เพียงรักษาสุขภาพร่างกายภายนอกของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านอารมณ์ จิตใจ เปิดโอกาสให้กับผู้ป่วย และครอบครัวได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางสังคม และมีทักษะในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น

​ที่ผ่านมา กัลฟ์ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนย์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ป่วยภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” และการร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการต่าง ๆ ของศูนย์เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ ลดความไม่เสมอภาค และสร้างความเท่าเทียม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ

กัลฟ์

กัลฟ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg

Avatar photo