CSR

กสิกรไทย จับมือ CASICCB ส่งเสริมเพิ่มมูลค่าพืชยา ในโครงการ ‘น่านแซนด์บอกซ์’

กสิกรไทย จับมือ CASICCB ลงนามส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าพืชยา ในโครงการ “น่านแซนด์บอกซ์”

นายอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกรอินโนเวท (K Agro Innovate) ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย และ ศ. ดร. หวาง จุ้นเหวย Executive Director of Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center Bangkok (CASICCB) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อนำเอาเทคโนโลยีจากประเทศจีนมาร่วมช่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำในโครงการ “น่านแซนด์บอกซ์”

กสิกรไทย

สนับสนุนเทคโนโลยีฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพิ่มมูลค่าพืชยา

โดย CASICCB จะมอบเครื่อง ‘ultra-micro pulverizer’ ที่ช่วยที่สามารถแปรรูปพืชยาให้อยู่ในอานุภาคเล็กกว่าปกติ ให้แก่โครงการและมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของพืชยาได้ ตลอดจนความร่วมมือด้านการพัฒา ศึกษา วิจัย การทำพืชให้เป็นยา พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนน่านอย่างยั่งยืน

โดยการความร่วมมือนี้จะครอบคลุมทั้งการขยายเครือข่ายทางพันธมิตรในอุตสาหกรรมยา แลกเปลี่ยนทางความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรอีกด้วย

กสิกรไทย

พิธีลงนามดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย และ ศ. ดร. เจียง เบียว Chief Scientific Officer of CASICCB, สมาชิก International Eurasian Academy of Sciences และนักธุรกิจ ผู้นำชาวจีนผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำชาวจีน K-Academy for Chinese Business Leaders (KCBL) ร่วมเป็นสักขีพยาน

อีกทั้งยังได้ร่วมรับฟังโจทย์ในการแก้ปัญหาป่าต้นน้ำน่าน และพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจทั้งมหาภาค และจุลภาคของไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่านเมื่อเร็ว ๆ นี้

กสิกรไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo