CSR

‘โออาร์’ หนุนชุมชนเชียงใหม่ พัฒนาทักษะ-ส่งเสริมความรู้เกษตรกร สร้างรายได้ยั่งยืน

“โออาร์” สนับสนุนชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะ-ส่งเสริมความรู้เกษตรกร ให้มีรายได้ยั่งยืน ​มุ่งพัฒนา-ส่งเสริมปลูกกาแฟ ควบคู่อนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม พร้อมสนับสนุนโซลาร์เซลล์-พลาสติกคลุมโรงเรือนให้เกษตรกรอำเภอแม่วาง-สะเมิง ปลูกผักอินทรีย์ จัดกิจกรรม “OR อาสาสานสุข” 8 ชุมชนรอบคลังน้ำมันเชียงใหม่

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) พร้อมด้วย นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่กลุ่มเกษตรกรปลูกกาแฟ อำเภอแม่แจ่ม ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ให้การต้อนรับ

โออาร์

OR พัฒนาโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน โดยมีความตั้งใจ และมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อขยายผลองค์ความรู้การทำงานพัฒนาการปลูก และการผลิตกาแฟร่วมกับภาคีเครือข่ายในหลายพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ได้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า ผ่านการส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกร ให้ปลูก และผลิตกาแฟให้ได้ผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยนำต้นแบบการปลูกกาแฟภายใต้ไม้ร่มเงา (ไม้เศรษฐกิจ) มาส่งเสริมในพื้นที่ ช่วยลดการเผาป่าทำไร่เลื่อนลอย ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ทำให้ลดมลพิษต่างๆ ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

โออาร์

ทั้งยังเป็นช่องทางในการจำหน่ายเมล็ดกาแฟด้วยระบบราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG ทั้งในด้าน “S” หรือ “SMALL” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก ด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตทุกรูปแบบ และด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของ OR 2030

โออาร์

OR ยังมีโรงแปรรูป และจัดเก็บเมล็ดกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟกะลาอะราบิกาในพื้นที่ภาคเหนือ จากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม และเป็นสถานที่แปรรูปเป็นกาแฟสารที่มีคุณภาพ ก่อนที่จะจัดส่งให้โรงคั่วกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน เพื่อคั่ว และจำหน่ายไปยังร้าน คาเฟ่ อเมซอน ทั่วประเทศ และยังเป็นศูนย์พัฒนาทักษะความรู้ในการปลูก ผลิตและแปรรูปกาแฟให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

โออาร์

ในโอกาสนี้ นายดิษทัต พร้อมคณะผู้บริหาร ยังได้มอบโซลาร์เซลล์จากโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปลูกแปรรูปพืชผัก สมุนไพรอินทรีย์ ฮักแม่วาง และมอบพลาสติกคลุมโรงเรือนแก่เกษตรกรจากอำเภอแม่วาง และอำเภอสะเมิง ซึ่งอยู่ในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ ที่ OR ได้ร่วมกับ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “โอ้กะจู๋” ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรไทย ให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่สม่ำเสมอ มีคุณภาพ รวมทั้งมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

โออาร์

นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร OR ยังได้เยี่ยมชมโครงการ CSR “โออาร์ อาสาสานสุข” ณ วัดเมืองกาย ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ OR จัดขึ้นสำหรับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศในรัศมี 5 กิโลเมตร

โดยมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดที่ต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของชุมชน ด้วยผลิตภัณฑ์ของ OR ไปพร้อมกับการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ การเลือกซื้อ และการใช้ถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือนอย่างปลอดภัย

โออาร์

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสำหรับ 8 ชุมชนรอบพื้นที่คลังน้ำมันเชียงใหม่ ได้แก่ ได้แก่ ชุมชนบ้านแพะ ชุมชนต้นขามชุมชนศรีปันครัว ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ชุมชนหนองประทีป ชุมชนวัดเมืองกาย ชุมชนรถไฟสามัคคี และชุมชนสันนาลุง

โออาร์

อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ OR ตั้งอยู่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ทุกภาคส่วนเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ OR “Empowering All Toward Inclusive Growth” เพื่อเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างแท้จริง

โออาร์

โออาร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo