Buzz News

Airbnb แต่งตั้ง ‘เบรนท์ โธมัส’ นั่งแท่นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


Airbnb แพลตเฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง “เบรนท์ โธมัส” ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb

นายเซียว คัม ฮอง ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาผลงานของเบรนท์ โธมัส เป็นบทพิสูจน์ว่าเขาจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการทำงานร่วมกับรัฐบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสต่างๆ ที่ชุมชน Airbnb ได้สร้างขึ้น

Brent Thomas h
เบรนท์ โธมัส

Airbnb ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อช่วยกระจายผลประโยชน์และการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตยิ่งขึ้น รวมไปถึงการช่วยสร้างความสำคัญให้กับท้องถิ่น เช่น การฟื้นฟูชุมชนในชนบทการนำบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ โธมัสร่วมงานกับ Airbnb มาตั้งแต่ปี 2559 ล่าสุดได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ทำงานกับผู้กำหนดนโยบายฝ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนากฎระเบียบที่เป็นธรรมในศตวรรษที่ 21 ขณะนี้ชุมชนในออสเตรเลียมีกฎเหล่านี้ใช้ครอบคลุมแล้วกว่า 70%

นอกจากนี้ยังเคยทำหน้าที่ในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรของภาครัฐและเอกชน อาทิ การจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐวิกตอเรีย, การท่องเที่ยวรัฐมหาราษฏระ อินเดีย, กระทรวงการป้องกันภัยและการจัดการเหตุฉุกเฉินประเทศนิวซีแลนด์ และ United Voice ซึ่งเป็นสหภาพที่ให้ความช่วยเหลือพนักงานทำความสะอาดในประเทศออสเตรเลีย