Media

อสมท เผยพนง.กว่า 300 คนจากเป้า 600 คน สมัครโครงการร่วมใจจากฯ

อสมท เผยพนักงานกว่า 300 คนแล้ว สมัครโครงการร่วมใจจาก จากเป้า 600 คน เตรียมคัดผู้ที่ผ่านเกณฑ์ มีผลพ้นสภาพพนักงาน 1 ม.ค. 64 คาดทำให้ลดรายจ่ายได้และลดการขาดทุน  ปรับองค์กรให้คล่องตัว

บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ที่เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ ดิสรัป เปิดโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan :MSP) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการปรับลดกำลัง โดยล่าสุดหลังหมดเขตกำหนดยื่นสมัคร มีพนักงานขอเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน จากเป้าหมาย 600 คน

โครงการดังกล่าว อสมท ต้องการปรับลดจำนวนบุคลากรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคตและสถานะทางการเงินขององค์กร ซึ่งเปิดให้พนักงานที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร ต้องเป็นพนักงานที่มีอายุระหว่าง 45 ปีบริบูรณ์ ถึง 59 ปีบริบูรณ์ มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยร้ายแรง สามารถยื่นใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.-22 ต.ค.63 และจะพ้นจากการเป็นพนักงาน อสมท ในวันที่ 1 ม.ค.64

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ที่เข้าร่วม คือ 1.ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษได้รับตามจำนวนปีที่ปฏิบัติงาน แต่สูงสุดไม่เกิน 22 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย 2.เงินชดเชยในการทำงานตามตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ประมาณ 10-13.33 เท่าของเงินเดือน เดือนสุดท้าย) และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการ และรักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท กล่าวว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อดั้งเดิมมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่ลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจาก Disruptive technology และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ทำให้รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุของ อสมท ลดลง ซึ่งส่งผลให้ อสมท เริ่มมีผลการดำเนินงานขาดทุนตั้งแต่ปี 59 เป็นต้นมา

ขณะนี้มีพนักงานยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน โดยหลังจากนี้ อสมท จะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

ภายหลังการดำเนินโครงการร่วมใจจากองค์กรเสร็จสิ้นในปลายปี 63 อสมท ได้เตรียมปรับโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทิศทางการดำเนินงานของ อสมท ในปี 64 จะมุ่งปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม เพื่อรักษารายได้และเรตติ้ง และสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อการเติบโต เช่น การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ที่ดินย่านรัชดา-พระราม 9

อ่านข่าวเพิ่มเติม

การเงินวิกฤติ! ‘อสมท’ เปิดโครงการ ‘ร่วมใจจาก’ ลดพนักงาน 600 คน

เอาออก 700 คน! อสมท เปิดโครงการ ‘เต็มใจจาก’ ฝ่าวิกฤติให้องค์กรไปต่อ

ผลงานทิ้งทวน ‘เขมทัตต์ พลเดช’ อสมท ครึ่งปีแรก ขาดทุน 1,062 ล้าน รายได้ 684 ล้าน