Economics

‘MEA’ จัดประชุมชี้แจง ‘โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน’ 4 เส้นทางย่านฝั่งธนฯ

MEA จัดประชุมชี้แจง โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 4 เส้นทาง ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนพรานนก และถนนวังหลัง เพื่อช่วยพัฒนาระบบไฟฟ้า ให้มีเสถียรภาพ ความมั่นคง และปลอดภัย รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต  พร้อมทำให้ทัศนียภาพกรุงเทพมหานคร-นนทบุรี สวยงาม 

วันนี้ (10 ส.ค.) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 4 เส้นทาง โดยมีหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานเอกชน ที่อยู่อาศัย และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง

MEA

งานทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้มาตรการคัดกรองโรค COVID-19 และการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK อย่างเคร่งครัด ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น 1 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์

นายฐิติวุฒิ กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุด MEA จะดำเนินการก่อสร้าง เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 4 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 8.2 กิโลเมตร

MEA

MEA เปิด 4 เส้นทาง โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

  • ถนนอรุณอัมรินทร์ (ช่วงสะพานพระราม 8 ถึง ถนนประชาธิปก)
  • ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ช่วงถนนอรุณอัมรินทร์ ถึง ถนนจรัญสนิทวงศ์)
  • ถนนพรานนก (ช่วงถนนอิสรภาพ ถึง ถนนจรัญสนิทวงศ์)
  • ถนนวังหลัง (ช่วงถนนอรุณอัมรินทร์ ถึง ถนนอิสรภาพ)

MEA

สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี 2568 โดย MEA จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของทุกวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร

การก่อสร้างโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพัก และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

การดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ สร้างความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต รวมถึง ช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี ให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

S 50684068

การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ MEA ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้มีความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

#สายไฟฟ้าใต้ดิน #ฝั่งธน #โครงการมหานครแห่งอาเซียน #ถนนอรุณอมรินทร์ #ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า #ถนนพรานนก #ถนนวังหลัง #MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#MEASMARTENERGY #MEASMARTPROJECT #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

MEA

อ่านข่าวเพิ่มเติม