Economics

‘พีทีที สเตชั่น’ แจกฟรี! มะม่วงแฟนซี-สับปะรดภูแล ช่วยเกษตรกร ‘ระบายสินค้า-สร้างเสถียรภาพราคา’

พีทีที สเตชั่น เปิดพื้นที่ปันสุข เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย แจกฟรี! มะม่วงแฟนซี และสับปะรดภูแล รวม 300,000 กิโลกรัม ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม นี้

​นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทวงพาณิชย์ และนายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ร่วมเปิดโครงการพื้นที่ปันสุข ที่ พีทีที สเตชั่น เพื่อเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย ที่ได้รับผลกระทบผล จากการชะลอตัวของการรับซื้อผลผลิต ส่งผลต่อการระบายผลผลิตออกสู่ตลาด และเสถียรภาพทางด้านราคา

พีทีที สเตชั่น

​นายบุญมา เปิดเผยว่า โออาร์ ได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผ่านกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้ม ให้เกษตรกรไทยใน พีทีที สเตชั่น โดยรับซื้อมะม่วงแฟนซี ประกอบด้วยสายพันธุ์ จินหงส์ R2E2 งาช้างแดง และแดงจักรพรรดิ พร้อมด้วยสับปะรดภูแล จากเกษตรกรในภาคเหนือ รวมปริมาณ 300,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท

มอบให้ลูกค้าที่เติมน้ำมันตามเงื่อนไขกิจกรรม เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 300 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับฟรีมะม่วงแฟนซี หรือสับปะรดภูแล จำนวน 1 ถุง  น้ำหนักไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อถุง ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มรอยยิ้มให้ชุมชน และส่งต่อความสุขให้กับผู้คนที่มาใช้บริการที่ พีทีที สเตชั่น

พีทีที สเตชั่น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1365 Contact Center และตรวจสอบรายชื่อ พีทีที สเตชั่น ที่เข้าร่วมรายการได้ที่ www.pttor.com

ทั้งนี้ ​​โครงการพื้นที่ปันสุข มีเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน ผ่านการช่วยบรรเทาปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ และปริมาณสินค้าล้นตลาดของเกษตรกร และยังเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

พีทีที สเตชั่น

การเปิดพื้นที่ปันสุขจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด Living Community ที่ โออาร์ มุ่งผลักดันให้ พีทีที สเตชั่น เป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่พร้อมช่วยเติมเต็มความสุขให้กับชุมชนโดยรอบ และเติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกร ทุก ๆ คนสามารถเข้าถึง และมีส่วนร่วม ในการใช้พื้นที่ภายในสถานีบริการให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง​

พีทีที สเตชั่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม