Economics

ประกาศตามหาผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 4 อีก 1.2 แสนคน คลังเตือนรีบใช้สิทธิ์ด่วน!!

อัพเดท “คนละครึ่งเฟส 4” ล่าสุด ใช้สิทธิ์ครบ 1,200 บาทแล้ว 12.69 ล้านราย เงินสะพัด 6 หมื่นล้านบาท “กระทรวงการคลัง” เตือนผู้ยังไม่ได้ใช้สิทธิอีก 1.2 แสนราย รีบใช้สิทธิ์ด่วน!

ความคืบหน้าโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่ามีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 60,617.8 ล้านบาท

คนละครึ่ง

ความคืบหน้าคนละครึ่งเฟส 4

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 58,865.1 ล้านบาท

ขณะที่ มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8.04 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,752.7 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 60,617.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 30,863.4 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 29,754.4 ล้านบาท

คนละครึ่ง

ทั้งนี้ มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 25,329.7 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 10,473.3 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 2,757.0 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 20,859.3 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 1,083.0 ล้านบาท
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 115.5 ล้านบาท

คนละครึ่ง

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.93 หมื่นราย

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,200 บาท ประมาณ 12.69 ล้านราย คิดเป็น 48% ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด และยังมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิประมาณ 1.2 แสนราย ซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เมษายน 2565 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่ให้เร่งใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo