Economics

เช็คไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ที่นี่ ได้กี่บาท ได้วันไหน อ่านเลย!

เช็คไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนม33 ม.39 และม.40 ที่นี่ ได้เงินกี่บาท ได้เงินวันไหน อ่านเลย!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ใน 9 กิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ที่ประกาศใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ดังนี้

ผู้ประกันตนม33

เตรียมจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2

1. ขยายกรอบวงเงินจาก 17,050.4 ล้านบาท เป็น 17,912.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 862.2 ล้านบาท จากการปรับปรุงจำนวนนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 29 จังหวัด โดยมีนายจ้างจำนวน 226,394 ราย เพิ่มขึ้น 18,900 รายและผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 3,877,936 ราย เพิ่มขึ้น 400,375 ราย ซึ่งเป็นผลจากการขยายเวลาให้นายจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 16 จังหวัด สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ยังขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้

2. อนุมัติเงิน 16,103.3 ล้านบาท ช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เพิ่มเติม 1 เดือน (สิงหาคม) แบ่งเป็น

 • ช่วยเหลือนายจ้างจำนวน 194,660 ราย โดยจ่ายให้ 3,000 บาท ต่อจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,257 ล้านบาท
 • ช่วยเหลือผู้ประกันตนตาม ม. 33 สัญชาติไทย จำนวน 3,538,530 คน โดยจะจ่ายให้ 2,500 บาท/คน/เดือน เป็นจำนวนเงิน 8,846.3 ล้านบาท โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยาภายในเดือนกันยายน 2564 นี้

ผู้ประกันตนม33

ทั้งนี้ เป็นการอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้นจำนวน 16,965.5 ล้านบาท จากที่มติครม.ได้อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64 จำนวน 17,050.4 ล้านบาท โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ในระยะเวลา 2 เดือน คือเดือน ก.ค.- ส.ค. และในพื้นที่ 16 จังหวัด ระยะเวลา 1 เดือน คือเดือนสิงหาคม รวมแล้วมีกรอบวงเงินทั้งสิ้น 34,015.9 ล้านบาท

เร่งจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 โดยเร่งด่วน ซึ่งในภาพรวมกระทรวงแรงงานได้จ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 41,160.86 ล้านบาท คิดเป็น 97%

ผู้ประกันตนม33

ทั้งนี้ เพจข่าวประกันสังคม เปิดไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยา โดยระบุว่า ไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยา ตั้งแต่ 20 -28 กันยายน 2564 ดังนี้

 • มาตรา 33 โอนรอบ 2 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม
  รับเงิน 2,500 บาท (รวม 5,000 ) เริ่มโอน วันที่ 27-28 กันยายน 2564
 • มาตรา 39 โอนรอบ 2 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม
  รับเงิน 5,000 บาท (รวม 10,000 ) เริ่มโอน วันที่ 21 กันยายน 2564
 • มาตรา 40 โอนรอบ 2 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม
  รับเงิน 5,000 บาท (รวม 10,000 )เริ่มโอน วันที่ 22-23 กันยายน 2564
 • มาตรา 40 โอนรอบเดียว พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม
  รับเงิน 5,000 บาท (ได้เดือนเดียว )เริ่มโอน วันที่ 20-21 กันยายน 2564

ผู้ประกันตนม33

ทั้งนี้ สามารถเช็คสิทธิ์ได้โดย คลิกที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo