Economics

เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 เตรียมจ่ายอีก 2,500 บาทวันไหน เช็คด่วน!!

กางกระเป๋ารอเลย!! รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน 3,538,530 คน คนละ 2,500 บาทภายในเดือนกันยายนนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ของกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ใน 9 กิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ที่ประกาศใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ดังนี้

เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2

เตรียมจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2

1. ขยายกรอบวงเงินจาก 17,050.4 ล้านบาท เป็น 17,912.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 862.2 ล้านบาท จากการปรับปรุงจำนวนนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 29 จังหวัด โดยมีนายจ้างจำนวน 226,394 ราย เพิ่มขึ้น 18,900 รายและผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 3,877,936 ราย เพิ่มขึ้น 400,375 ราย ซึ่งเป็นผลจากการขยายเวลาให้นายจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 16 จังหวัด สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ยังขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้

2. อนุมัติเงิน 16,103.3 ล้านบาท ช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เพิ่มเติม 1 เดือน (สิงหาคม) แบ่งเป็น

 • ช่วยเหลือนายจ้างจำนวน 194,660 ราย โดยจ่ายให้ 3,000 บาท ต่อจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,257 ล้านบาท
 • ช่วยเหลือผู้ประกันตนตาม ม. 33 สัญชาติไทย จำนวน 3,538,530 คน โดยจะจ่ายให้ 2,500 บาท/คน/เดือน เป็นจำนวนเงิน 8,846.3 ล้านบาท โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยาภายในเดือนกันยายน 2564 นี้

เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2

ทั้งนี้ เป็นการอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้นจำนวน 16,965.5 ล้านบาท จากที่มติครม.ได้อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64 จำนวน 17,050.4 ล้านบาท โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ในระยะเวลา 2 เดือน คือเดือน ก.ค.- ส.ค. และในพื้นที่ 16 จังหวัด ระยะเวลา 1 เดือน คือเดือนสิงหาคม รวมแล้วมีกรอบวงเงินทั้งสิ้น 34,015.9 ล้านบาท

เร่งจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 โดยเร่งด่วน ซึ่งในภาพรวมกระทรวงแรงงานได้จ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 41,160.86 ล้านบาท คิดเป็น 97%

เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2

29 จังหวัดสีแดงเข้ม

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด แบ่งเป็น 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก

ส่วนกิจการ 9 สาขาอาชีพที่ได้รับความช่วยเหลือจากการเป็นผู้ประกันตน ม.33 ได้แก่

 1. ก่อสร้าง
 2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
 5. ขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 6. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo