ดูหนังออนไลน์
Economics

‘สรรพากร’ ยันนำเข้าวัคซีนทางเลือกไม่ต้องเสียภาษี 2 เด้ง

“โฆษกสรรพากร” แจงข่าวลือนำเข้าวัคซีนทางเลือกต้องเสียภาษีรวม 14% ยันเป็นข่าวความคลาดเคลื่อน ย้ำ! ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 รอบ

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า กรณีมีกระแสข่าวการนำเข้าวัคซีนทางเลือกเข้ามาใช้ในประเทศ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มรวม 2 ครั้งรวมเป็น 14% จึงทำให้วัคซีนมีต้นทุนที่สูงขึ้นนั้น เป็นข่าวที่มีความคลาดเคลื่อนและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับสาธารณชน เนื่องจากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีขายหักภาษีซื้อ ยกตัวอย่าง เช่น ผู้นำเข้าวัคซีนได้นำเข้าวัคซีนมาในราคา 100 บาท มีฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการนำเข้า 7% คิดเป็นภาษีซื้อ 7 บาท

โดยภาษีซื้อดังกล่าว ผู้นำเข้าสามารถนำมาขอคืนได้ หรือเอาไปหักออกจากภาษีขายได้ เมื่อผู้นำเข้าขายวัคซีนออกไปในราคา 100 บาทเช่นกัน (กรณีไม่มีการชาร์ต 10% ตามที่เป็นข่าว) จะเสียภาษีขาย 7% เป็นเงิน 7 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณได้ คือ ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ (7 บาท – 7 บาท) = 0 บาท ดังนั้น รายงานที่เป็นข่าว ระบุว่าเสียภาษีซื้อ 7 บาท บวกภาษีขายอีก 7 บาท รวมเป็น 14 บาท จึงไม่เป็นความจริง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

อ่านข่าวเพิ่มเติม