ดูหนังออนไลน์
Economics

ส่งออก ‘ทุเรียน’ ไปจีนล็อต 2 ขายเกลี้ยงหมื่นลูกใน 45 นาที มีป้ายต้อนรับถึงสนามบิน

ทุบสถิติ! ส่งออก “ทุเรียน” ไปจีนล็อต 2 ขายเกลี้ยงหมื่นลูกใน 45 นาที ชาวซีอานขึ้นป้ายต้อนรับถึงสนามบิน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสบความสำเร็จในการส่งออกทุเรียนทางเครื่องบินล็อตที่ 2 ไปประเทศจีน จำนวน 25 ตัน หรือ 11,200 ลูก สู่เมืองซีอาน เมืองเอกของมณฑลส่านซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ด้วยกลยุทธ์ใหม่ระบบสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre order platform) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยใช้เวลาขายออนไลน์เพียง 45 นาที และชาวเมืองซีอานได้ขึ้นป้ายต้อนรับถึงสนามบิน

ก่อนหน้านี้ได้ทดลองขายด้วยแพลตฟอร์มใหม่เป็นครั้งแรก 20 ตัน ใช้เวลา 9 ชั่วโมงก็ตื่นเต้นกันมากว่า ขายไม่ถึงวันได้เกือบหมื่นลูกเต็มลำเครื่องบินและขนขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิส่งไปยังเมืองเซินเจิ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา แต่เมื่อวานขายไม่ถึงชั่วโมงเต็มลำ 25 ตัน นับเป็นครั้งที่ 2 ของการจำหน่ายทุเรียนผ่านระบบสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-Order platform) ไปประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของผลไม้ไทย

ส่งออก ทุเรียน โควิด

สำหรับครั้งนี้เป็นการเปิดตลาดตอนในของจีนคือ มณฑลส่านซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยแพลตฟอร์มใหม่บนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเอกชน และสหกรณ์ผลไม้ เช่นสหกรณ์เมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี และเป็นการสร้างแบรนด์ทุเรียนไทยในระดับสหกรณ์ผลไม้ (Cooperative Farm based Branding) ตามแนวทางเกษตรสร้างสรรค์ (Creative Agriculture) ต่อไปเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและสหกรณ์จะสามารถขายได้ราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ขยายผลไปยังสินค้าเกษตรอื่น ๆ

ด้านปัจจัยความสำเร็จคือ การเน้นคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียนในระบบ GAP และ GMP ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ระบบการประกันสินค้า ระบบทรัพย์สินทางปัญญา (สร้างแบรนด์) การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า (Trust) และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาคเกษตรกรและกระทรวงเกษตรฯ

ประการสำคัญคือ โครงการดังกล่าวนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐ แต่เป็นระบบที่ให้เอกชนรับผิดชอบการขายและการขนส่งโลจิสติกส์ภายใต้แพลตฟอร์มที่คณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซของกระทรวงเกษตรฯ และ Fruit Board ออกแบบ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับชาวเมืองซีอานและผู้ประกอบการจีนที่จะได้ลิ้มรสทุเรียนคุณภาพสดจากสวนทุเรียนเมืองจันทบุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม