Economics

‘เราชนะ’ ใช้เงินได้วันละกี่บาท จำกัดเงินเหมือน ‘คนละครึ่ง’ หรือไม่เช็คเลย!!

“กระทรวงการคลัง” เผยครึ่งวันแรกลงทะเบียน เราชนะ พุ่ง 5 ล้านคน ย้ำไม่ต้องแย่งกัน เปิดลงได้ต่อเนื่องถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมตอบทุกข้อสงสัยในโครงการ เช็คเลย!!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเปิดลงทะเบียนเราชนะ รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ซึ่งเริ่มวันแรก 29 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาระบบล่มแต่อย่างใด โดยยอดล่าสุดถึงครึ่งวันแรก 12.00 น. มีผู้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com แล้วทั้งสิ้น 5 ล้านคน

ทั้งนี้ คลังจะทยอยนำรายชื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิให้ทราบตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน สามารถร่วมลงทะเบียนได้ต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.ของทุกวัน จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับผู้ได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินงวดแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท ซึ่งมีวงเงินตกเบิกจากงวดที่แล้วรวมอยู่ด้วย

เราชนะ27164

สำหรับคุณสมบัติของผู้ได้รับการเยียวยาในโครงการเราชนะ มีดังนี้

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
 7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ส่วนขั้นตอนในการลงทะเบียนเราชนะมี 5 ขั้นตอน ได้แก่

 1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ คลิกที่นี่ กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
 2. กดปุ่มยอมรับเงื่อนไข และยืนยัน
 3. กรอกข้อมูลที่ต้องระบุ
  – ชื่อ-สกุล
  – เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  – รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
  – วัน เดือน ปีเกิด
  – เบอร์โทรศัพท์
 4. กรอกรหัส OTP
 5. รอตรวจสอบสิทธิทาง www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เราชนะ

ทั้งนี้ โครงการเราชนะ ตอบคำถามคาใจสำหรับประชาชน ดังนี้

ประชาชนจะตรวจสอบรายชื่อการได้เข้าร่วมโครงการเราชนะจากช่องทางใด

 • www.เราชนะ.com คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนใหม่

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการได้รับสิทธิ จากช่องทางใด

 • ตรวจสอบผ่านช่องทางเว็บไซด์เราชนะเท่านั้น

ประชาชนจะตรวจสอบรายชื่อการได้เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่

 • สำหรับประชาชนกลุ่มที่ 2 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • สำหรับประชาชนกลุ่มที่ 3 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือไม่

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน แต่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

กรณีลงทะเบียนแล้วเว็บไซต์แจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนจะตรวจสอบ ได้อย่างไร แก้ไขได้อย่างไร

 • รอผลแจ้งผ่านช่องทาง SMS หรือสอบถามข้อมูลเบอร์ 02-111-1144

การใช้สิทธิ์สามารถใช้ได้ทุกจังหวัด ไม่มีการกำหนดจังหวัดที่ใช้งานใช่หรือไม่

 • สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน

สิทธิเราชนะที่ได้รับต้องใช้ให้หมดเป็นสัปดาห์หรือไม่

 • ยอดเงินสิทธิที่ได้รับสามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564

ผู้ได้รับสิทธิสามารถตรวจสอบ หรือ ติดตามการรับ-จ่ายเงินโครงการเราชนะของตนเองได้จากช่องทางใดบ้าง

 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสิทธิที่ ตู้ ATM/สาขาของธนาคารกรุงไทยกลุ่มผู้รับสิทธิผ่าน G-Wallet ตรวจสอบวงเงินบนแอป เป๋าตัง

เงินสิทธิ เราชนะ ที่ได้รับสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่ อย่างไร

 • ไม่สามารถโอนหรือเติมเงินได้ สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า และ บริการที่ร้านค้าร่วมโครงการเราชนะเท่านั้น

มีการจำกัดยอดใช้จ่ายสิทธิเราชนะผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ต่อวันหรือไม่

สามารถใช้จ่ายได้ สูงสุดตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องทำอย่างไร จึงจะได้รับสิทธิเราชนะ

 • ได้รับสิทธิ อัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน รอรับเงินโอนสิทธิเข้าบัญชีรอบแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะได้รับการเติมเงินสิทธิ ทุกวันศุกร์ จนครบกำหนด

มีกำหนดระยะเวลาในการกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังหรือไม่

 • ไม่เกินวันสิ้นสุดโครงการ (31 พ.ค. 2564)

อ่านข่าวเพิ่มเติม