Economics

ลุย!! เช็ควันหยุดปี 2564 เตรียมวางแผนเที่ยวตั้งแต่วันนี้เลย

วันหยุดยาว ปี 2564 วางแผนท่องเที่ยวตั้งแต่เนิ่นๆ เตรียมแผนลาพักร้อน จองตั๋วเครื่องบินไว้เลย The Bangkok Insight รวบรวม วันหยุดยาวปี 2564 มาให้แล้ว เช็คเลย!

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศวันหยุดปี 2564 แล้ว เช็ค วันหยุดยาว เพื่อเตรียมวางแผนชีวิตล่วงหน้าที่นี่ ใครจะลาพักร้อน เดินทางไปเที่ยว “ไทยเที่ยวไทย” เพื่อช่วยรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือวางแผนหยุดเพื่อเตรียมงานสำคัญ The Bangkok Insight กางปฏิทินวันหยุด 2564 มาให้แล้ว เช็คเลย!

วันหยุดเดือนมกราคม 2564

 • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา

Holiday ๒๐๐๗๑๗ 0

วันหยุดเดือนเมษายน 2564

 • วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันจักรี
 • วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
 • วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล
 • วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา

วันหยุดเดือนมิถุนายน 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2564

 • วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุดเดือนตุลาคม 2564

 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

วันหยุดยาว

ตรวจสอบ วันหยุดยาว ประจำปี 2564 ที่นี่

หยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา
 • วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หยุดยาวเดือนเมษายน 2564 หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
 • วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

หยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2564 หยุดติดกัน 4 วัน

 • วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล

วันหยุดยาว

หยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2564 หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

หยุดยาวเดือนตุลาคม 2564 หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช
 • วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564
 • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

หยุดยาวเดือนธันวาคม 2564 หยุดติดกัน 3 วัน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1

 • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ครั้งที่ 2

 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
 • อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน

 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี
 • วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่
 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK