ดูหนังออนไลน์
Economics

เช็ค! ทางด่วนฟรี มอเตอร์เวย์ฟรี วันหยุดยาวครั้งถัดไป ครั้งสุดท้ายเดือน ธ.ค. 63

เช็คเลย! ทางด่วนฟรี มอเตอร์เวย์ฟรี วันหยุดยาวครั้งครั้งไป ครั้งสุดท้ายของเดือน ธ.ค. 63 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวานนี้ (5 ธ.ค. 63) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) 3 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม คนไทยยังเหลือวันหยุดยาวอีก 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2563 คือ ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563

  • วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุด เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
  • วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติย้ายวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ จากวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มาเป็นวันที่ 11 เพื่อให้เป็นวันหยุดยาว
  • วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดเสาร์ตามปกติ
  • วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดอาทิตย์ตามปกติ

ดังนั้น จึงจะมีการเปิด ทางด่วน ทางพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ฟรี อีก 1 ครั้ง ในวันหยุดยาวครั้งสุดท้ายของปีนี้

ทางด่วนฟรี มอเตอร์เวย์ฟรี

ทางด่วนฟรี

การทางพิเศษฯ แจ้งยกเว้นค่าทางด่วน 3 เส้นทาง “อีก 1 วัน” คือ วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ได้แก่

  • ทางด่วนเฉลิมมหานคร
  • ทางด่วนศรีรัช
  • ทางด่วนอุดรรัถยา

ทั้งนี้ การประกาศยกเว้นค่าทางด่วน 3 สายในวันรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยการทางพิเศษฯ, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางด่วนได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application “EXAT Portal” ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ยกเว้นค่าทางด่วน วันพ่อแห่งชาติ 63

มอเตอร์เวย์ฟรี

ด้าน มอเตอร์เวย์ ของกรมทางหลวงนั้น ที่ประชุม ครม. ก็ได้มีมติเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง ในวันหยุดยาว เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้แก่

  • มอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังและทางแยกเข้าพัทยา
  • มอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน และตอนบางปะอิน-บางพลี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team