Economics

‘ศักดิ์สยาม’ ถกรับมือวันหยุด 18-22 พ.ย. คาดคนเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเพิ่ม


“ศักดิ์สยาม” ถกรับมือ วันหยุด 18-22 พ.ย. คาดประชาชนเดินทางคึกคัก ใช้ ขนส่งสาธารณะ เพิ่มขึ้นกว่า 6% เทียบกับหยุดพิเศษเดือน ก.ย.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของกระทรวงคมนาคมว่า

วันหยุด ขนส่งสาธารณะ

กระทรวงคมนาคมได้คาดการณ์ปริมาณการเดินทางด้วย ขนส่งสาธารณะ ในช่วง วันหยุด ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 จะมีปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการขนส่งสาธารณะทั่วประเทศตลอด 5 วัน รวม 10.3 ล้านคน แบ่งเป็น

  • เขตกรุงเทพฯ 8.2 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 6.38% เมื่อเทียบกับช่วงวันหยุดพิเศษชดเชยสงกรานต์ วันที่ 3-7 กันยายน 2563 ซึ่งอยู่ที่ 7.70 ล้านคน
  • ระหว่างจังหวัด 2.1 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 6.22% เมื่อเทียบกับช่วง วันหยุด พิเศษชดเชยสงกรานต์ วันที่ 3-7 กันยายน 2563 ซึ่งอยู่ที่ 1.96 ล้านคน

สำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ แบ่งเป็น รถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 4.34 ล้านคน, รถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มี 1.44 ล้านคน, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มี 1.84 แสนคน, รถไฟฟ้า BTS 2.14 ล้านคน, เรือด่วนเจ้าพระยาและเรือคลองแสนแสบ 7.35 หมื่นคน

ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัด แบ่งเป็น รถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 6.34 แสนคน, รถไฟระหว่างเมือง 2.50 แสนคน, เรือภูมิภาค 6.90 แสนคน, ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และบริษัท ท่าอกาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. 5.09 แสนคน

วันหยุด ขนส่งสาธารณะ

ได้สั่งการให้ตรียมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งขาไปและขากลับได้อย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่โก่งราคา และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการบริการขนส่งสาธารณะบริเวณสถานีโดยสาร ภายในรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสารสาธารณะและเครื่องบินอย่างเข้มข้น

กระทรวงคมนาคมได้เตรียมแผนรองรับการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ จุดบริการประชาชน จัดพักรถของกรมทางหลวง แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท จุดบริการบนทางพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และทางพิเศษ (ทางด่วน) จุดบริการ บก.ทล. ในส่วนของจุดบริการร่วมของกรมขนส่งทางบก (ขบ.) มีจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Checkpoint) และจุดตรวจสภาพรถบริการประชาชน

ขณะเดียวกันได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานนโนบายแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สรุปผลการดำเนินการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยจากการให้บริการขนส่งสาธารณะสถิติ การเกิดอุบัติเห ตุเพื่อประกอบการวิเคราะห์ต่อไป โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขจุดที่เกิดอุบัติเหตุจากช่วง วันหยุด ยาวที่ผ่านมา รวมทั้งเร่งให้ผู้รับเหมาหยุดงานก่อสร้าง และคืนผิวจราจรให้มากที่สุดก่อนถึงวันหยุดยาว

รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกงดวิ่ง และจัดระเบียบจราจรช่วงจุดขึ้นเนิน ให้รถบรรทุกวิ่งชิดซ้าย ตลอดจนให้ประชาสัมพันธ์แจ้งระยะจุดพักรถล่วงหน้า โดยให้รถที่ไม่ใช้จุดพักรถ ในช่องทางด้านขวา และให้เปิดช่องเก็บเงินค่าผ่านทางบนทางด่วนและมอเตอร์เวย์ทุกช่องในช่วง วันหยุด โดยในส่วนนี้จะมีการบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการเข้ามาช่วยดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยเช่นกัน

ด่าน มอเตอร์เวย์

วันหยุด เปิดฟรี “มอเตอร์เวย -ทางด่วน”

วันหยุด เดือนพฤศจิกายน 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวง (ทล.) เปิดฟรีมอเตอร์เวย์และทางด่วน เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

  •  ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา-ชลบุรี
  • ทางด่วนกาญจนาภิเษก บางพลี-สุขสวัสดิ์
  • มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา
  • มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี และพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน

อ่านข่าวเพิ่มเติม