ดูหนังออนไลน์
Business

‘หยุดยาว’ เหงาสุด บขส. เตรียมรถทัวร์รับแสนคน แต่ดูแล้วมาแค่ 50,000“หยุดยาว” เงียบเหงาสุด “บขส.” เตรียมรถทัวร์-รถตู้รับเดินทางแสนคน แต่ดูแล้วผู้โดยสารมาแค่ 50,000

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวปิยมหาราช ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563 โดยจัดโดยสาร รถ บขส., รถร่วม, และรถตู้โดยสารรวมกว่า 6,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพได้แก่ จตุจักร , ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย  และปิ่นเกล้า ได้สูงสุดวันละ 100,000 คน

บขส. รถทัวร์ หยุดยาว

สำหรับวันนี้ (22 ต.ค. 63) เป็นวันแรกก่อนวันหยุดยาว คาดว่ามีผู้โดยสารเดินทางประมาณ 40,000 -50,000 คน เพิ่มขึ้นจากวันปกติที่มีผู้โดยสารใช้บริการช่วงวันหยุดศุกร์-อาทิตย์เล็กน้อยประมาณวันละ  30,000 – 40,000 คน ทั้งนี้ พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเดินทางไปยังจังหวัดภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ และเชียงราย เพื่อไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาว

ทั้งนี้ บขส. ได้กำชับพนักงาน บขส. และผู้ประกอบการรถร่วมฯ ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารให้พร้อมใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งให้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากขึ้น เนื่องจากช่วงนี้บางพื้นที่ยังมีฝนตก

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ ได้กำชับไปยังนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะการแนะนำ ให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จัดเตรียมแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือชนิดน้ำสำหรับล้างมือทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและภายในรถและประชาสัมพันธ์แนะนำให้ผู้โดยสารลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE