ดูหนังออนไลน์
Economics

ลุ้น! ‘ครม.’ เคาะมาตรการเยียวยา ‘ผู้ประกอบการ-แรงงาน’ จากพิษไวรัส

ลุ้น! “ครม.” เคาะมาตรการเยียวยา “ผู้ประกอบการ-แรงงาน” จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 ชงจ่ายเงินชดเชยพนักงาน 50% หากต้องหยุดงานเพราะคำสั่งรัฐ พร้อมของบกลางกว่า 13,000 ล้านบาท ชะลอการปิดกิจการ

The Platinum Fashion ๒๐๐๒๒๘ 0009

นางดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวนงแรงงานเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 จะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ 30 วัน แต่ถ้าหยุดงานเพิ่มตามคำสั่งแพทย์ ให้สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และไม่เกิน 180 วันต่อปี

นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน หากลาออก จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เพิ่มเป็น 45% ของค่าจ้าง หรือถ้าถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้ เพิ่มเป็น 70% ของค่าจ้าง ระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

00sdf54sd6
ขอบคุณภาพจากทวิตเตอร์ @iibear90

ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานเพราะเหตุสุดวิสัย ให้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน 50% หรือเดือนละ 7,500 บาท แต่ไม่เกิน 180 วัน แต่หากเป็นคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ต้องได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 60 วัน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอขอเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้เป็น 100% เพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

นอกจากนี้ ยังเสนอลดอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เหลือ 4% ของค่าจ้างเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง สิงหาคมนี้ และเตรียมของบกลางกว่า 13,000 ล้านบาท เพื่อชะลอการปิดกิจการ โดยอุดหนุนเงินค่าจ้างให้ลูกจ้าง 25% ของค่าจ้างรายวัน ซึ่งมีสถานประกอบการ ขอใช้มาตรา 75 หยุดกิจการชั่วคราว กว่า 410,000 แห่ง ลูกจ้างกว่า 5,200,000 คน รวมถึงเสนองบกลาง 4,720 ล้านบาท เพื่อเยียวยาลูกจ้าง กรณีเลิกจ้างและไม่ได้รับเงินตามกฎหมาย

ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการ จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 30,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน คาดว่าจะสามารถหารือกับธนาคารได้ภายในสิ้นเดือนนี้ การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part – time การจ้างงานเร่งด่วนโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา สำนักข่าว TPBS