Economics

ผลตรวจสภาพ ‘รถโดยสาร’ 10 วันแรกไม่ผ่านเกณฑ์ 1 พันคัน


“ขนส่งทางบก” เผยผลตรวจสภาพ “รถโดยสารสาธารณะ” 10 วันแรกพบไม่ผ่านเกณฑ์ 1 พันคัน จากทั้งหมด 7 พันคัน สั่งเร่งแก้ไขด่วน

พีระพล ถาวรสุภเจริญ
พีระพล ถาวรสุภเจริญ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า หลังจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกจึงได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะภายใน 3 เดือน

สำหรับผลการดำเนินการในช่วง 10 วันแรก ระหว่างวันที่ 2 – 11 กันยายน 2562 พบว่าผู้ประกอบการและพนักงานขับรถเริ่มทยอยเข้ารับการตรวจสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะ นำรถเข้าตรวจสภาพแล้วจำนวน 7,088 คัน แบ่งเป็น รถตู้โดยสารประจำทาง จำนวน 1,212 คัน, รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง 2,381 จำนวน, รถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,219 คัน, รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 838 คัน และรถสองแถว จำนวน 438 คัน

ในจำนวนนี้มีรถที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพ จำนวน 6,068 คัน ส่วนที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพจำนวน 1,020 คัน ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับระบบห้ามล้อ ค่าควันดำเกินมาตรฐาน รวมถึงพบการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ หรือส่วนควบของรถก่อนได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถนำรถกลับไปแก้ไขและนำรถมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งภายใน 15 วัน ส่วนพนักงานขับรถดำเนินการตรวจสอบแล้ว 10,236 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบในครั้งแรกจำนวน 3 คน โดยได้ให้คำแนะนำการเตรียมตัวและให้กลับมาเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่

S 90005519