Economics

เปิดให้บริการแล้ว จองคิวออนไลน์ ‘ขอรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม’ ผ่าน 2 ช่องทาง เช็กเลย!

เปิดให้บริการแล้ว จองคิวออนไลน์ “ขอรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม” ผ่าน 2 ช่องทาง นำร่อง 21 หน่วยงาน สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้นำระบบการจองคิวออนไลน์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ให้บริการผู้ประกันตน โดยในแต่ละวันจะมีผู้มาติดต่อเข้าใช้บริการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนเป็นจำนวนมาก

ขอรับสิทธิประโยชน์

จองคิวออนไลน์ขอรับสิทธิประโยชน์ 2 ช่องทาง

 สำนักงานประกันสังคมจึงได้พัฒนาระบบจองคิวออนไลน์ ผ่าน 2 ช่องทาง คือเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม และ Mobile Application SSO Queue

โดยมีขั้นตอนการจองคิวออนไลน์ ดังนี้

  • การจองคิวผ่านระบบ WEB BROWSER

1) เข้าสู่ระบบ www.sso.go.th  

2) เลือก เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน ด้วยรหัสที่ทำการสมัครไว้กับทางสำนักงานประกันสังคม

3) เลือก จองคิวออนไลน์

4) เลือก สำนักงานประกันสังคมที่จะเข้ารับบริการ เลือกประเภทงานบริการ และกดถัดไป

5) เลือก วัน – เวลา ที่ต้องการเข้ารับบริการ และกดถัดไป

6) นำ QR Code ที่ได้ไปสแกนที่ตู้คิว ณ สาขา เพื่อเข้ารับบริการตามวัน – เวลาที่ได้ทำการจองไว้

ขอรับสิทธิประโยชน์

  • การจองคิวผ่านระบบ Mobile Application : SSO Queue

1) เข้า Google Play Store หรือ App Store

2) ค้นหา Application : SSO Queue

3) Download Application SSO Queue เข้าในโทรศัพท์

4) เปิดระบบ SSO Queue เข้าสู่ระบบด้วยรหัสที่ทำการสมัครไว้กับทางสำนักงานประกันสังคม และกดเข้าสู่ระบบ

5) เลือก จองคิวออนไลน์

6) เลือก สำนักงานประกันสังคมที่จะเข้ารับบริการ เลือกประเภทงานบริการ และกดถัดไป

7) เลือก วัน – เวลา ที่ต้องการเข้ารับบริการ และกดถัดไป

นำ QR Code ที่ได้ไปสแกนที่ตู้คิว ณ สาขา เพื่อเข้ารับบริการตามวัน – เวลาที่ได้ทำการจองไว้

ขอรับสิทธิประโยชน์

นำร่อง 21 หน่วยงาน

นายบุญสงค์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนสามารถเข้าระบบบริการจองคิวออนไลน์ขอรับสิทธิประโยชน์ได้แล้ววันนี้ ผ่านหน่วยงานนำร่อง จำนวน 21 หน่วยงาน คือ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3, พื้นที่ 4, พื้นที่ 10, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร,นครปฐม, ชลบุรี สาขาศรีราชา, เชียงใหม่, เชียงราย, หนองคาย, อุดรธานี, สงขลา, ยะลา, นครราชสีมา, นครสวรรค์, ปทุมธานี, พะเยา, พิษณุโลก, ระยอง, นครศรีธรรมราช, สมุทรปราการ และสระบุรี ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถ

จองคิวล่วงหน้าได้ก่อน 7 วันทำการ ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้รับบริการสามารถเลือกธุรกรรมในการทำรายการผ่านระบบจองคิวออนไลน์ 1 ธุรกรรม ต่อ 1 คิว

สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อพัฒนาทุกช่องทางการบริการผู้ประกันตนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการติดต่อที่สำนักงาน อีกทั้งเป็นการลดการใช้เอกสาร ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือ โทร.1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo