Economics

ลงทะเบียน 13 วัน ‘หนี้นอกระบบ’ ทะลุ 5.37 พันล้านบาท

ปลัด มท.เผยเปิดลงทะเบียน “หนี้นอกระบบ” ครบ 13 วัน มูลหนี้ทะลุ 5.37 พันล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 9 หมื่นราย 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ 13 โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 5,373.126 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 91,829 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 82,449 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 9,380 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 62,058 ราย

ยอดหนี้

พื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก

1. กรุงเทพมหานคร ยังมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 5,896 ราย เจ้าหนี้ 4,772 ราย มูลหนี้ 622.787 ล้านบาท

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 3,895 ราย เจ้าหนี้ 2,978 ราย มูลหนี้ 217.357 ล้านบาท

3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 3,668 ราย เจ้าหนี้ 2,485 ราย มูลหนี้ 217.809 ล้านบาท

4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 3,596 ราย เจ้าหนี้ 2,163 ราย มูลหนี้ 257.044 ล้านบาท

5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,333 ราย เจ้าหนี้ 1,708 ราย มูลหนี้ 158.888 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก

1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 125 ราย เจ้าหนี้ 79 ราย มูลหนี้ 5.202 ล้านบาท

2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 186 ราย เจ้าหนี้ 123 ราย มูลหนี้ 13.867 ล้านบาท

3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 251 ราย เจ้าหนี้ 173 ราย มูลหนี้ 8.148 ล้านบาท

4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 309 ราย เจ้าหนี้ 170 ราย มูลหนี้ 9.153 ล้านบาท

5. จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ลงทะเบียน 339 ราย เจ้าหนี้ 207 ราย มูลหนี้ 16.854 ล้านบาท

899090

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เข้าสู่วันที่ 13 แล้วที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้มีการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งจากการติดตาม เฝ้าระวัง และออกตรวจติดตามข่าวของฝ่ายปกครองที่ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและองคาพยพในระดับพื้นที่ ยังพบว่ามีเจ้าหนี้นอกระบบหลายพื้นที่ออกคุกคามลูกหนี้และผู้แจ้งเบาะแสอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชน ตนจึงได้สั่งการให้ทีมจังหวัดและทีมอำเภอ ตลอดจนผู้นำท้องที่ ได้มีการดำเนินงานเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยการออกตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ประชาชน รวมทั้งให้ทางจังหวัดร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และให้อำเภอร่วมกับสถานีตำรวจภูธร ติดตามดำเนินคดีกับผู้ใช้ความรุนแรง ข่มขู่ คุกคามโดยมิชอบด้วยกฎหมายทุกตัวบทกฎหมายอย่างเฉียบขาด มิให้เป็นเยี่ยงอย่าง พร้อมทั้งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ทันที และให้กรมการปกครองติดตามรายงานประเมินผลการปฏิบัติสรุปผลและแจ้งให้ทางกระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

899091

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยนี้ จะดำเนินการไปพร้อมกับการประมวลข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเร่งดำเนินการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยเร็วที่สุด โดยที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ บูรณาการร่วมกับทางตำรวจ ทางสรรพากรพื้นที่ และทีมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของอำเภอ/จังหวัด

กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชน และยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอร์คอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

899092

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo