Economics

ครม.ไฟเขียว! ลดราคาน้ำมัน ‘ดีเซล-เบนซิน’ เริ่ม 20 ก.ย. ยาวถึงสิ้นปี

ครม.ไฟเขียว! ลดราคาน้ำมัน ‘ดีเซล-เบนซิน’ เริ่ม 20 กันยายนยาวถึง 31 ธันวาคม 2566

ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติลดราคาน้ำมันดีเซลด้วยการลดภาษีสรรพสามิต ขณะที่น้ำมันเบนซินปรับลดด้วยวิธีการลดค่าการตลาด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 2.45-5.57 บาท

ลดราคาน้ำมัน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK