Economics

ประกันสังคม เผยปี 65 ลูกจ้างประสบภัยจากการทำงานลดลง กองทุนเงินทดแทนดูแลสะสม 7.2 หมื่นล้านบาท

ประกันสังคม เผยปี 65 ลูกจ้างประสบภัยจากการทำงานลดลง กองทุนทดแทนดูแลสะสม รวม 72,491 ล้านบาท

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยความปลอดภัยของนายจ้างและลูกจ้าง ในการทำงาน ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่อนผ่านกรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าไปดูเข้าไปดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกัน

โดยนายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงความสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ประกันสังคม

ลูกจ้างประสบภัยจากการทำงานลดลง

ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม (สปส.) รายงานว่าสถิติการประสบอันตรายของลูกจ้างจากการทำงาน ในปี 2562-2565 พบว่ามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยปี 2562 มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน 94,906 ราย ต่อมาในปี 2565 ลดลงเหลือ 76,478 ราย

ขณะที่สถานะสำนักงานกองทุนเงินทดแทน เพื่อดูแลลูกจ้างเมื่อประสบตั้งแต่ระดับการเจ็บป่วย เกิดความพิการ ไปจนถึงเสียชีวิต มีผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวม 72,491 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็น

  • เงินสมทบจากนายจ้างสุทธิ 47,324 ล้านบาท
  • ผลตอบแทนสะสมจากการลงทุน 25,167 ล้านบาท

โดยเป้าหมายของกองทุนเงินทดแทน และ สปส. คือ การทำให้อัตราการประสบอันตรายของลูกจ้างไม่เกิดขึ้นแม้แต่รายเดียว

ประกันสังคม

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ทั้งนี้จากอัตราลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานมีแนวโน้มลดลง สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของรัฐบาลภายใต้การบริหารของพล.อ.ประยุทธ์ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในทุกมิติ

ประกันสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo