COVID-19

อย่าลืม ! 15 ธ.ค.นี้ ประกันสังคม เปิด ม. 33 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3

ข่าวดี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็มแล้ว พร้อมบูสเตอร์ เข็ม 3 เตรียมลงทะเบียนผ่าน e-service ของประกันสังคม เริ่ม 15 ธ.ค.64 นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลมีนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการเร่งกระจายวัคซีนอย่างเร่งด่วน เมื่อต้นเดือน มิถุนายนที่ผ่านมา ครบจำนวน 2 เข็มให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วกว่า 3 ล้านคน

ยอดฉีดวัคซีน เข็ม 1+ 2 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ดำเนินการฉีดวัคซีนสะสมจำนวนทั้งสิ้น กว่า 3.3 ล้านโดส

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ.สนาม ๒๑๑๒๐๔

อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข กรณีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร AA หรือแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้มีระยะห่างการได้รับวัคซีนประมาณ 5 เดือน ขึ้นไป

ทั้งนี้ ตนได้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส พร้อมสำรวจความต้องการ ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ประสงค์ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็ว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีน ให้กับผู้ประกันตนให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว ประกอบกิจการ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไป

เพื่อเตรียมความพร้อม สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า มาแล้ว 2 เข็ม และประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ e-Service ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

1638531957416
บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

ทั้งนี้ คาดว่า จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ผู้ประกันตนภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประกันสังคมพร้อมร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค โดยเร็วที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม