COVID-19

ข่าวดี!! กทม.เปิดรับทุกอาชีพทุกสัญชาติ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เช็คที่นี่

กทม. เปิดรับทุกอาชีพ ทุกสัญชาติ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชัน “QueQ” นัดหมายฉีดแบบกลุ่ม และวอล์ก-อิน เช็ครายละเอียดที่นี่

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศแบบปลอดภัย (Smart Entry) โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ SHA+ และ COVID Free Setting ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กำหนด เพื่อให้ทุกคนทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการเปิดรับการท่องเที่ยวและฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างปลอดภัย

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้มารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยได้เริ่มเปิดให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน เป็นต้นมา ประกอบด้วย

เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก

เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ดังกล่าว สามารถรองรับผู้รับบริการได้ประมาณวันละ 2,000 คน/วัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่งด้วย

กทม คิวคิว

ช่องทางลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ช่องทางที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถนัดหมายขอรับวัคซีนได้ทางแอปพลิเคชัน QueQ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

1. สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ

2. เข้าแอปพลิเคชัน QueQ เลือก บริการสาธารณะ

3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการ กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19 อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง หรือเลือกรับวัคซีนที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ที่อยู่ใกล้บ้าน ได้แก่

 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
 • โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 • โรงพยาบาลสิรินธร
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 • โรงพยาบาลคลองสามวา
 • โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ช่องทางที่ 2 เป็นการลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนแบบองค์กรหรือกลุ่ม (Group vaccination) ที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีน อาคารกีฬาเวสน์ 2 โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE FORM เช่น กลุ่มพนักงานจากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงานจากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น

ช่องทางที่ 3 การลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีน อาคารกีฬาเวสน์ 2 สำหรับประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแต่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนขอรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน

กทม3

ในวันรับวัคซีนให้นำเอกสารมาแสดงตน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง (PASSPORT)

2. หลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” บนมือถือ

3. หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 กรณีลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถือเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย หากไม่ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้ออาการจะรุนแรงกว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ที่สำคัญ เมื่อฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

จากรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 26 พ.ย. 64 เวลา 22.00 น. มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 8,953,587 คน คิดเป็น 116.29% ผู้ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 7,912,692 คน คิดเป็น 102.77% จากจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร 7,699,174 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม