ดูหนังออนไลน์
COVID-19

มาเร็ว! เปิดไทม์ไลน์ใหม่ ‘ม33เรารักกัน’ ยืนยันตัวตนได้ถึง 31 พ.ค.

มาเร็ว! เปิด ไทม์ไลน์ใหม่ “ม33เรารักกัน” ครม. ขยายเวลายืนยันตัวตนผ่าน “แอปฯ เป๋าตัง” ได้ถึง 31 พ.ค. 64 รับเยียวยา 4,000 บาท

เมื่อวานนี้ (9 มี.ค.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์ โครงการ ม33เรารักกัน กดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานและรับการโอนวงเงินผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ มีระยะเวลาในการกดใช้งานและยืนยันตัวตนเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไทม์ไลน์ใหม่ ของโครงการ ม33เรารักกัน ค่อนข้างซับซ้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไทม์ไลน์ใหม่ ม33เรารักกัน

กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” รอบแรกและผ่านการคัดกรอง

ไทม์ไลน์เดิม กำหนดให้ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงเปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 และได้รับวงเงินจากโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในวันที่ 22, 29 มีนาคม 2564 และ 5, 12 เมษายน 2564 ซึ่งหากไม่กดใช้งานและยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ไทม์ไลน์ใหม่ แก้ไขเป็น ผู้ได้รับสิทธิ์เปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะได้รับวงเงินจากโครงการ ม33เรารักกัน รวมจำนวน 4,000 บาทต่อคนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้

  • หากกดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 และวันที่ 12 เมษายน 2564
  • หากกดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่กดใช้งานฯ เป็นจำนวนวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่กดใช้งานฯ และจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท เช่น กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ม33เรารักกัน วันที่ 29 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 2,000 บาท (วงเงินสะสมของสัปดาห์แรก วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท และสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท) จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564
  • กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ ครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท (วงเงินสะสมของสัปดาห์แรกวันที่ 22 มีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 และสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บาท)

ออฟฟิศ แรงงาน โรงงาน หน้ากากอนามัย

กลุ่มผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และผ่านการตรวจสอบ 

ไทม์ไลน์เดิม กำหนดให้ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงเปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 และได้รับวงเงินจากโครงการ ม33เรารักกัน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาทต่อสัปดาห์ในวันที่ 12 และ 19 เมษายน 2564 ซึ่งหากไม่กดใช้งานและยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ไทม์ไลน์ใหม่ แก้ไขเป็น ผู้ได้รับสิทธิ์เปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 31พฤษภาคม 2564 โดยจะได้รับวงเงินจากโครงการรวม 4,000 บาทต่อคน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ดังนี้

  • กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 4,000 บาท
  • กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ จำนวน 4,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม