Branding

ปั้น ‘พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ ขึ้นฮับ ‘เฮลธ์แคร์ อีโคซิสเต็ม’ โรงพยาบาลในเครือ


หลังจากทุ่มเงิน 900 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการสถานพยาบาลบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จำกัด (THM) เมื่อเดือนมกราคม 2561 ทำให้ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC เป็นเจ้าของโรงพยาบาลปิยะมิทร์ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีกจำนวน 3 แห่งในกรุงเทพ

ล่าสุด พริ้นซิเพิล แคปิตอล ได้ทำการปรับปรุงพร้อมเปิดให้บริการ โรงพยาบาลปิยะมิทร์ ภายใต้โฉมใหม่และชื่อใหม่ “โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ” อย่างเป็นทางการ พร้อมวางเป้าหมายปั้นให้เป็นศูนย์กลางของเฮลธ์แคร์ อีโคซิสเต็ม ของโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล แคปิตอล ต่อไป

photo psuv 1

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ชั้นนำที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน จึงวางเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้าน เฮลธ์แคร์ อีโคซิสเต็ม หรือระบบการเกื้อหนุนกันทางด้านสาธารณสุข ให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย

สำหรับ เฮลธ์แคร์ อีโคซิสเต็ม เป็นแนวคิดที่พริ้นซิเพิล แคปิตอล นำมาใช้โดยมีการลงทุนและพัฒนาระบบร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายและพันธมิตร เพื่อทำให้โรงพยาบาลในเครือข่ายเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเข้ากับบริการทางการแพทย์และกระบวนการทำงานภายในโรงพยาบาล ทำให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด ถือเป็นการสร้างสังคมและชุมชนแห่งการให้อย่างแท้จริง

544A8756
สาธิต วิทยากร

นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขหรือ HealthTech เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์และกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการ จากปัจจุบันที่พริ้นซิเพิล แคปิตอล มีโรงพยาบาลในเครือ 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นครสวรรค์ อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ ลำพูน และศรีสะเกษซึ่งจะเปิดดำเนินการต้นปี 2564

ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่พริ้นซิเพิล แคปิตอล ได้ร่วมมือครั้งสำคัญกับพันธมิตรทั้งจากภาครัฐ เอกชน และ องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาระบบ เฮลธ์แคร์ อีโคซิสเต็มที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขมาใช้ อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ, ด้านเฮลท์แคร์ โมบายล์ แอปพลิเคชั่น, ด้านการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ, เทเลเมดิซีน หรือระบบแพทย์ทางไกล, บิ๊กดาต้า หรือระบบข้อมูลที่มีปริมาณมาก ,โซลูชั่นเพื่อการจัดการข้อมูลโรงพยาบาล และการจัดการเวชระเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

DSC1107

“การสร้าง เฮลธ์แคร์ อีโคซิสเต็ม ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางของทุกโรงพยาบาลในกลุ่มพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะมีรูปแบบการสร้างร่วมกับพันธมิตรในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีระบบบริหารโรงพยาบาล, ด้านสาธารณสุข, ด้านทรัพยากรมนุษย์, ด้านวิชาการ และ ด้านสังคม”ดร.สาธิต กล่าว

พร้อมกันนี้ พริ้นซิเพิล แคปิตอล ยังมีแผนขยายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นไปยังจังหวัดรองที่การบริการด้านการแพทย์ยังเข้าไปได้ไม่ทั่วถึง เพื่อรองรับความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่ ด้วยระดับราคาที่เหมาะสม และเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มโรงพยาบาลในเครือเป็น 10 แห่งภายในปีนี้ และเป็น 20 แห่งภายในปี 2566